Onderbehandeling bij patiënten na een botbreuk

De nieuwe multidisciplinaire richtlijn ‘Osteoporose en fractuurpreventie’ wordt vanaf 11 augustus opengesteld voor commentaar. In deze derde herziening van de Richtlijn Osteoporose is veel aandacht voor preventie van een tweede fractuur bij patiënten van 50 jaar en ouder met een initiële fractuur.

De belangrijkste nieuwe aanbeveling is dat nadere diagnostiek en behandeling dient plaats te vinden bij iedere patiënt van 50 jaar en ouder met een fractuur om nieuwe fracturen te voorkomen, omdat:

a) osteoporose gemakkelijk te diagnosticeren is met een botdichtheidmeting;
b) effectieve en veilige medicatie beschikbaar is

Ook nieuw in deze richtlijn is o.a. de aandacht voor valpreventie bij fractuurpatiënten.

Deze nieuwe CBO-richtlijn wordt woensdag 11 augustus gepresenteerd op het CBO en staat vanaf dat moment ter commentaar op de website van het CBO.

Maandag 27 september vindt vervolgens de richtlijnbijeenkomst plaats in de Domus Medica. Meer informatie www.cbo.nl.

Voor eventuele vragen is de voorzitter van deze richtlijn, Prof.Dr. W.F. Lems bereikbaar (VUmc, 020 – 4444444, zoemer 6596) of mevr. Drs. C.J.G.M. Rosenbrand (CBO, 030 – 2843995).

Plaats een reactie