Oncologische zorg in Meander op hoog niveau

De medische zorg voor mensen met kanker staat in Meander Medisch Centrum op zeer hoog niveau. Bovendien werkt het ziekenhuis steeds aan verbetering van de zorg. Daarom heeft Meander de deelaccreditatie oncologische zorg behaald, een belangrijk kwaliteitskeurmerk voor oncologie. Dit is gisteren bekend gemaakt door de Integrale Kankercentra en het NIAZ (Nederlands Instituut voor Accreditatie in de Zorg), die gezamenlijk de deelaccreditatie oncologische zorg toekennen. Kwaliteit en veiligheid van zorg en de samenwerking tussen verschillende afdelingen zijn sterke punten. Meander is één van de eerste ziekenhuizen in Nederland die de deelaccreditatie oncologie behaalt.

“In Meander zijn veel enthousiaste professionals werkzaam die zich met hart en ziel inzetten voor de oncologische zorg en bereid zijn tot het verbeteren van die zorg”, aldus een passage uit het rapport waarin de oncologische zorg werd beoordeeld. De verpleegkundige oncologische spreekuren, de goed georganiseerde patiëntbesprekingen en de terugkoppeling met de huisartsen werd goed beoordeeld. Bovendien kunnen mensen met kanker in Meander terecht voor psychosociale zorg. In Meander worden jaarlijks ongeveer 1.500 nieuwe patiënten met kanker behandeld.

Dr. C. Rodenburg is internist-oncoloog in Meander Medisch Centrum en reageert: “Als ziekenhuis zijn wij blij met dit keurmerk. Het is een bevestiging dat onze oncologische zorg op sterk niveau is en dat oncologische patiënten bij ons in goede handen zijn. We gaan nu echter niet stil zitten, maar willen de zorg nog beter maken. Wij zijn van plan om patiënttevredenheidsonderzoeken te houden, specifiek voor oncologische patiënten. Ook willen we spiegelgesprekken organiseren, dat zijn gesprekken waarin patiënten uitgebreid kunnen vertellen over hun ervaringen met onze oncologisch e zorg. Als ziekenhuis kunnen we hier veel van leren. Ook de samenwerking tussen verschillende specialismen gaan we nog verder verbeteren.”

Plaats een reactie