Oncologische nazorg professioneler

Met de ondertekening van een overeenkomst spreken het Nederlands Kanker Instituut – Antoni van Leeuwenhoek Ziekenhuis (NKI-AVL) en stichting Roparun Centra de intentie uit tot vergaande samenwerking. De komende tijd wordt nader onderzocht op welke manier een specialistisch oncologische ‘revalidatieunit’ gerealiseerd kan worden.

Roparun Centrum Rotterdam

De behandeling van kanker is in de afgelopen jaren in veel gevallen zoveel verbeterd dat er steeds meer mensen verder kunnen leven met kanker en met de gevolgen van hun behandeling. Nazorg wordt dan ook steeds belangrijker en heeft een steeds meer vanzelfsprekende rol in het hele behandeltraject. Om de oncologische nazorg professioneler en meer gestructureerd aan te kunnen bieden, zijn het Antoni van Leeuwenhoek Ziekenhuis en Roparun Centra in gesprek over een intensieve samenwerking.

Inzet van de samenwerking is de gezamenlijke realisatie van een nieuw op te zetten oncologische ‘revalidatieunit’ in Amsterdam. Hier kunnen (ex)kankerpatiënten en naasten terecht voor een volledig aanbod van voorzieningen en activiteiten Hierbij valt te denken aan persoonlijk advies en waar nodig begeleiding bij het omgaan met de ziekte, herstel en het in stand houden en verbeteren van de conditie.

De komende tijd onderzoeken beide instituten gezamenlijk hoe de samenwerking daadwerkelijk gerealiseerd kan worden. De bedoeling is dat in de loop van 2012 een en ander meer wordt geconcretiseerd.

Plaats een reactie