Onbewust nastreven van beloningen

Het nastreven van beloningen wordt in de psychologie vaak gezien als een bewust proces, waarin mensen zorgvuldig de kosten en baten van hun acties afwegen. Aan de andere kant laat recent onderzoek zien dat beloningen eerst op een onbewuste manier worden verwerkt.

In zijn proefschrift beschrijft Erik Bijleveld een nieuw theoretisch framework dat specificeert hoe beloningen verwerkt en nagestreefd worden. Dit framework stelt dat beloningen eerst worden verwerkt in rudimentaire hersengebieden, op een onbewuste manier. Toch kan dit initiële proces leiden tot het leveren van meer inspanning, teneinde de beloning te verkrijgen.

Vervolgens kunnen beloningen meer volledig verwerkt worden, en pas dan worden de eigenschappen van de beloning (bijvoorbeeld de waarde, hoeveel moeite het kost om hem te verkrijgen) op een meer calculerende manier afgewogen.

Interessant is dat deze berekenende manier van beloningen verwerken in sommige gevallen hetzelfde resultaat oplevert als de initiële, onbewuste manier (namelijk: meer inspanning, betere prestatie). Dit nieuwe framework wordt ondersteund door een serie experimenten.

Ten slotte blijkt uit een studie naar prestatie in professionele tenniswedstrijden dat de bevindingen in dit proefschrift goed passen bij menselijk gedrag dat zich buiten het psychologisch laboratorium voordoet.

Promotie
Promovendus: Erik Bijleveld
Faculteit: Faculteit Sociale Wetenschappen
Proefschrift: The unconscious and conscious foundations of human rewad pursuit
Promotor 1: Prof. dr. Henk Aarts
Copromotor 1: Dr. Ruud Custers
Datum en tijd: 17/2/2012 16:15
Locatie: Academiegebouw, Domplein 29, Utrecht

Plaats een reactie