Onbekendheid pilot belemmert zelfstandige verpleegkundigen

Zelfstandige verpleegkundigen moeten te vaak zelf zorginstellingen informeren over hun deelname aan de landelijke pilot en dit belemmert de uitoefening van hun vak. Op 1 januari 2013 is de landelijke pilot officieel gestart: zelfstandige verpleegkundigen bieden AWBZ-Zorg in Natuur. Dit na de regionale pilot in 2012.

De beloofde publicatie van het ministerie van VWS over de (on)mogelijkheden om als zelfstandig in de AWBZ-thuiszorg aan de slag te gaan is nog steeds niet uit. Dat zorgt voor onduidelijkheid en onbegrip bij ziekenhuizen en patiënten.

Vidroh van de Wetering van V&VN Zelfstandigen: “Zelf bekendheid geven is ook nodig om cliënten te werven. Daarbij lopen zelfstandigen, vaker dan hun lief is, tegen muren aan. Zo blijkt bijvoorbeeld uit verschillende gesprekken met hen dat transferbureaus van meerdere ziekenhuizen de deuren gesloten houden en aangegeven niet geïnteresseerd te zijn in samenwerking met zelfstandige verpleegkundigen of verzorgenden. “Wij doen alleen met grote organisaties zaken”, wordt er gezegd.

Bijvoorbeeld door het Bronovo-ziekenhuis in Den Haag: het ziekenhuis bleek niet op de hoogte te zijn van de pilot. Dat steekt wanneer je bedenkt dat VWS al in maart 2012 beloofde zo snel mogelijk een overheidspublicatie te publiceren. Nu tien maanden later is daar nog niets van gekomen. Onbekendheid met de pilot bij zorginstellingen en burgers werkt in ieder geval niet mee in het slagen van de pilot.”

In december 2012 heeft V&VN Zelfstandigen met FNV Zelfstandigen en ZZP Nederland minister Schippers ook gevraagd om meer geld voor de landelijke pilot.

Meer over V&VN Zelfstandigen

Plaats een reactie