Omzetting van lipitor (atorvastatine) naar simvastatine kan leiden tot een toename aan cardiovasculair risico

Volgens een vandaag tijdens de bijeenkomst van de European Society of Cardiology (Stockholm, Zweden) gepresenteerde modelleringsstudie1 krijgt een derde (33,7%) van de Nederlandse patiënten die pro-actief zijn omgezet van het specialité Lipitor® (atorvastatine) naar simvastatine een therapeutisch minder equivalente dosering.

In de studie is berekend dat het omzetten van Lipitor naar simvastatine kan leiden tot een gemiddelde stijging van 5,6% van het LDL-C (low-density lipoprotein cholesterol), het ‘slechte’ cholesterol. Gerandomiseerde klinische studies hebben aangetoond (en de huidige behandelrichtlijnen erkennen dit ook) dat het verlagen van hoge LDL-C spiegels het risico op hart- en vaatziekten vermindert. Omgekeerd kan een toename van het LDL-C resulteren in een verhoogd risico op bijvoorbeeld een hartinfarct of beroerte.2 Zoals met alle modelleringsstudies moeten deze bevindingen worden beschouwd als hypothese genererend.

De studie is gebaseerd op gegevens van de Stichting Farmaceutische Kengetallen (SFK).3 Hieruit blijkt dat in het eerste kwartaal van 2009 39.000 patiënten zijn omgezet van atorvastatine op simvastatine als gevolg van het aanpassen van de vergoedingsvoorwaarden. Een derde hiervan kreeg een dosering simvastatine die het LDL-c minder verlaagt dan de oorspronkelijke dosis atorvastatine. Het SFK berekende dit aandeel eerder op 81%. Dat in de huidige studie dit is berekend op een derde, komt doordat de verlaging van het LDL-c die kan worden verwacht bij de verschillende doseringen Lipitor en simvastatine gebaseerd is op een andere meta-analyse.8

“Artsen moeten rekening houden met dosisequivalentie tussen de statines. De mogelijke gevolgen van de veranderde behandeling bij patiënten, die zijn ingesteld op een behandeling om hun risico op hart-en vaatziekten te verminderen, zouden in overweging moeten worden genomen. Vooral patiënten met een hoog risico op hart-en vaatziekten kunnen een krachtigere behandeling, zoals atorvastatine, nodig hebben om de lagere LDL-C waarden te bereiken zoals in de behandelrichtlijnen wordt aanbevolen “, aldus Dr Danny Liew, Associate Professor of Medicine, The University of Melbourne, Australië.

Gegevens uit andere landen tonen aan dat ook daar in ongeveer 40 procent van de gevallen de omzetting van atorvastatine heeft plaatsgevonden naar een minder krachtige dosering generieke statine.4,5,6,7

“Pfizer is van mening dat de keuze van het soort statine per patiënt moet worden bepaald, klinisch bewijs moet weerspiegelen, gebaseerd dient te zijn op het individuele cardiovasculaire risicoprofiel en in lijn moet zijn met de relevante klinische richtlijnen,” aldus Carlita Girardin, medisch directeur Pfizer bv. “Hoewel deze bevindingen moeten worden beschouwd als hypothese genererend, suggereert deze analyse de mogelijkheid van slechtere cardiovasculaire uitkomsten als patiënten worden omgezet van hun bestaande behandeling met atorvastatine naar simvastatine.”

Deze studie werd uitgevoerd in opdracht van, en financieel ondersteund door, Pfizer Limited. Dr Liew is een onafhankelijke consultant die is aangeworven door Pfizer.

Plaats een reactie