Omroepmik.nl gaat van start

Op 6 april 2012 start omroep mik, een omroep op internet voor en door jongeren met een beperking. Omroep mik is speciaal gericht op jongeren van het voortgezet speciaal onderwijs (VSO) en praktijkonderwijs (PRO), die in het laatste jaar van hun opleiding zitten.

Aan het werk – op bezoek bij Joey en Gwensly (week 1)

Voor veel leerlingen is dit een spannende tijd waarin keuzes gemaakt moeten worden. Want wat gaan ze doen? Doorleren of werken? Of allebei? Omroep mik beantwoordt deze vragen en is te bekijken via www.omroepmik.nl

Mik zal aanwezig zijn waar jongeren zich ook bevinden: bijvoorbeeld op Facebook, MSN en Hyves. In korte Youtube-filmpjes gaat de redactie van mik, bestaande uit jongeren met een beperking op zoek naar tips, achtergrondinformatie en antwoorden op vragen die bij jongeren leven. Zoals ‘Hoe vind ik werk? Hoe moet ik solliciteren? Hoe pakken anderen dat aan?’ Omroep mik bereidt jongeren voor op het zoeken naar en vinden van een baan. mik zet jongeren aan het denken over wat ze na school kunnen gaan doen, waar ze goed in zijn en hoe ze de zoektocht naar werk kunnen aanpakken. mik gaat op zoek naar discussies vragen en berichten die jongeren zelf plaatsen op sociale media. Vragen worden ter plekke beantwoord, bijvoorbeeld door het aanbieden van een mik-filmpje waarin een bepaald onderwerp behandeld wordt.

De Wet werken naar vermogen
Het wetsvoorstel Wet werken naar vermogen (WWNV) ligt momenteel ter behandeling in de Tweede Kamer. Als het wetsvoorstel wordt aangenomen dan zal mik ook antwoord geven op vragen van jongeren over deze wet.

Ondersteuning van het onderwijs
Onderdeel van de campagne mik is het ondersteunen van het voortgezet speciaal onderwijs en het praktijkonderwijs. Als het wetsvoorstel Wet werken naar vermogen wordt aangenomen dan krijgen scholen informatiepakketten toegestuurd met informatie voor docenten, ouders en leerlingen. Ook zullen er voorlichtingsbijeenkomsten worden gehouden.