Ommelander Ziekenhuis Groep start vaatrisicopolikliniek in Delfzijl

Op locatie Delfzicht (Delfzijl) van de Ommelander Ziekenhuis Groep is sinds kort een vaatrisicopolikliniek gestart. Patiënten met onder andere slagaderverkalking of patiënten met een sterk verhoogd risico hierop, kunnen er terecht. Op deze polikliniek wordt het risico op hart- & vaatziekten in kaart gebracht en wordt samen met de patiënt gekeken naar de mogelijkheden om dit risico te verlagen.

Waarom een vaatrisicopolikliniek?
Slagaderverkalking zorgt voor vernauwde bloedvaten waardoor gezondheidsklachten kunnen optreden zoals een hartinfarct, een beroerte of een TIA. Maar ook etalagebenen, een vergroting/verbreding van de grote lichaamsslagader (aorta), vernauwde halsslagaders of vernauwingen/verbredingen van slagaders elders in het lichaam kunnen optreden.

Voor wie is de vaatrisicopolikliniek bestemd?
De polikliniek is bedoeld voor iedereen met hartklachten of vaataandoeningen, maar ook voor mensen die een verhoogde kans op een hart- en vaatziekte hebben.

Als iemand rookt, een hoge bloeddruk heeft, regelmatig vette of zoute gerechten eet, weinig beweegt, lijdt aan overgewicht, suikerziekte heeft of erfelijk is belast, bestaat er een verhoogde kans. In deze gevallen is het raadzaam om onderzoek te laten doen op de vaatrisicopolikliniek van de OZG. Op locatie Delfzicht kan men terecht na verwijzing van de huisarts of een specialist.

Wat gebeurt er op de vaatrisicopolikliniek?
Patiënten doorlopen een vaatscreeningsprogramma. Door het invullen van een vragenlijst en diverse onderzoeken, worden vaatproblemen en risicofactoren in kaart gebracht. Op grond hiervan wordt een behandeladvies opgesteld. Dit advies is erop gericht om het verergeren van bestaande en nieuwe hart- en vaatziekten te voorkomen. Het behandeladvies bestaat bijvoorbeeld uit het aanpassen van de leefstijl, het gaan gebruiken van medicijnen of aanpassing van de medicijnen die de patiënt reeds gebruikt.

Vaatverpleegkundige
Een gespecialiseerd vaatverpleegkundige coördineert de onderzoeken. Zij informeert en ondersteunt de patiënt in het verdere behandel- en preventietraject. Dit alles volgens vaste richtlijnen en onder supervisie van de internist-vasculair geneeskundige (internist-vaatspecialist).

Spreekuren
De spreekuren van de vaatrisicopolikliniek zijn op maandag, dinsdag en donderdag.
De vaatverpleegkundige is bereikbaar via telefoonnummer 0596 – 644284 of via de e-mail: vaatrisicopolikliniek.delfzicht@ozg.eu.

Plaats een reactie