Ommelander Ziekenhuis Groep staat stil bij Dag van de Beroerte

Op dinsdag 10 mei 2011 is er op locatie Delfzicht een informatiemarkt die in het teken staat van de Europese Dag van de Beroerte. Bezoekers zijn tussen 10.00 – 17.00 uur van harte welkom in de bezoekershal van het ziekenhuis. Er vinden diverse activiteiten plaats, waaraan geen kosten zijn verbonden. Omdat op locatie Lucas geen neurologische patiënten meer worden opgenomen (wel polikliniekbehandelingen), vinden alle activiteiten op locatie Delfzicht plaats. In de centrale hal van locatie Lucas wordt wel informatie verstrekt over een beroerte (CVA).

Bezoekers kunnen op de informatiemarkt cholesterol- en bloedsuikerbepalingen laten doen, maar ook een bloeddrukmeting en BMI (Body Mass Index)-bepaling. De BMI geeft een schatting van het gezondheidsrisico in verhouding tot het lichaamsgewicht. Verder geven de fysiotherapeuten van zowel de OZG als van verpleeghuis Solwerd informatie en advies over de veranderingen die kunnen ontstaan als gevolg van een beroerte. Bijvoorbeeld verlies van evenwicht/balans of moeilijk kunnen lopen. Naast fysiotherapeuten zijn op de informatiemarkt ook verpleegkundigen, diëtisten, logopedisten en ergotherapeuten aanwezig. Iedereen kan algemene en persoonlijke vragen stellen over een beroerte.

Voorts kunnen bezoekers producten proeven die bij eventuele slikproblemen als gevolg van een beroerte, zorgen dat de voedingsconditie op peil blijft.

De OZG organiseert alle activiteiten in samenwerking met de Nederlandse CVA vereniging ‘Samen Verder’, verpleeg-, revalidatie- en reactiveringscentrum Solwerd (Zorggroep Fivelland) en de stichting Welzijn & Dienstverlening Delfzijl.

Wat is een beroerte
Ieder jaar overlijden er circa 10.000 mensen als gevolg van een CVA. Een enorm aantal, zeker in vergelijking met het aantal verkeersslachtoffers dat jaarlijks circa 750 bedraagt.

Er is sprake van een beroerte bij een bloeding in de hersenen of als de bloedvoorziening naar de hersenen plotseling ergens onderbroken wordt. Voor het functioneren van de hersenen kan dit grote gevolgen hebben. De gevolgen kunnen niet alleen lichamelijk zijn, zoals krachtverlies of verlamming van arm en/of been, maar ook psychisch en sociaal. Stoornissen in spraak, gezichtsveld, emoties en gedrag kunnen kenmerkend zijn voor een beroerte. Door een gezonde leefstijl en het regelmatig laten meten van bloeddruk, cholesterol en bloedsuikers kan het risico op een beroerte worden beperkt. Voor iemand die binnen drie uur na het krijgen van een beroerte wordt behandeld, zijn de risico’s op ernstige gevolgen een stuk kleiner. Dus herkennen en snel handelen is van levensbelang!

Meer informatie over de Europese Dag van de Beroerte is te vinden op www.cva-vereniging.nl.

Plaats een reactie