Ommelander Ziekenhuis Groep kiest voor de locatie Scheemda West

De Ommelander Ziekenhuis Groep (OZG) heeft bij de gemeente Oldambt om een wijziging van het bestemmingsplan gevraagd voor de bouw van een nieuw ziekenhuis op de locatie Scheemda West. Dit ziekenhuis komt in de plaats van het huidige gebouw aan de Gassingel in Winschoten.

Hiermee ziet de OZG voorlopig af van de locatie Zuidbroek. De voorkeur gaat nog wel steeds uit naar deze locatie, maar de provincie Groningen geeft hiervoor geen toestemming. Om ervoor te zorgen dat de continuïteit van de zorg in Noord- en Oost-Groningen niet in gevaar komt, heeft de OZG moeten kiezen voor Scheemda West.

Volgens het Provinciaal Omgevingsplan mogen ziekenhuizen niet gebouwd worden in het buitengebied. De provincie kan echter besluiten ontheffing te verlenen. In februari van dit jaar besloot de provincie echter de locatie Zuidbroek niet toe te staan, vanwege het economisch belang dat het ziekenhuis heeft voor de gemeente Oldambt. Daarbij gaven provinciale staten ook aan dat Scheemda West wel tot de mogelijkheden behoort.

Krap budget
De voorkeur van de OZG gaat uit naar een locatie bij Zuidbroek, met name omdat hier jaarlijks 2,5 miljoen euro op de exploitatiekosten bespaard kan worden. Dit is een zwaarwegend argument in een tijd van steeds krapper wordende budgetten in de ziekenhuiszorg.

Jan Cooijmans, voorzitter van de Raad van Bestuur: “Na het besluit van provinciale staten hebben wij extra onderbouwing van onze financiële overwegingen bij de provincie onder de aandacht gebracht. Ook Menzis heeft in een brief het belang hiervan onderstreept, in navolging van het UMCG, dat dit al eerder had gedaan. Bovendien hebben provinciale staten op 1 juni jl. een motie aangenomen waarin zij hun zorg uiten over de financiële situatie van zowel de OZG als het Refaja Ziekenhuis aan het ministerie en de Tweede Kamer. Concreet wordt in deze motie aangedrongen om bij nieuwe kortingen de twee streekziekenhuizen in Groningen te ontzien. Ik betreur dan ook dat de provincie ondanks al deze ontwikkelingen bij haar standpunt blijft.”

Onder voorbehoud van snelle afhandeling
De OZG heeft het besluit genomen onder voorwaarde dat er niet te veel vertraging mag zijn in de nodige bestemmingsplanprocedures. Eventuele vertraging kan leiden tot een andere waardering van de risico’s en een heroverweging van de locatiekeuze. De nieuwbouw moet over 4-5 jaar klaar zijn, o.a. omdat de OK-accommodaties van de locatie Lucas en de locatie Delfzicht anders te verouderd zijn om te mogen opereren. In brieven aan de gemeente en de provincie heeft de OZG beide overheden dan ook verzocht zich in te zetten voor een snelle afhandeling van de nodige procedures.

Provinciale visie ziekenhuiszorg
Dat er een nieuwe locatie moet komen, is vastgelegd in een provinciale visie voor ziekenhuiszorg in Noordoost-Groningen. Deze visie is bekrachtigd door de provincie, Zorgbelang, Menzis, het Refaja Ziekenhuis en de OZG. Doel van de visie is ervoor te zorgen dat de juiste zorg beschikbaar en bereikbaar blijft voor alle inwoners van deze dunbevolkte regio, die te kampen heeft met bevolkingskrimp. Centraal vertrekpunt van de visie is “dichtbij waar het kan en centraal waar het moet”. Daarbij wordt uitgegaan van minimaal drie locaties; één centrum voor de complexe zorg op een nieuwe locatie aan de A7, met daarnaast twee ziekenhuizen in Delfzijl en Stadskanaal.

Locatie aan de A7
De ziekenhuiszorg ondergaat veranderingen vanwege strengere kwaliteitseisen en bezuinigingen door het ministerie van VWS. De OZG wil het totaalpakket van zorg blijven bieden aan de inwoners van Noord- en Oost-Groningen, maar dit kan alleen door sommige specialismen te clusteren op één locatie. Dit betekent dat patiënten steeds vaker voor ingrijpen naar andere locaties moeten reizen.

Daarom is situering aan de A7 op een locatie die voor Delfzicht, het Refaja Ziekenhuis en samenwerkingspartner het UMCG centraal in de regio ligt, essentieel voor de OZG.

Plaats een reactie