Ommelander Ziekenhuis Groep heeft TopZorg borstkanker en slaapapneu

Van zorgverzekeraar Menzis mag de Ommelander Ziekenhuis Groep (OZG) zich per 1 januari 2011 TopZorg ziekenhuis noemen voor de behandeling van borstkanker en OSAS.

De OZG is het enige ziekenhuis in de provincie Groningen met TopZorg voor borstkanker. Alleen ziekenhuizen die het beste scoren komen in aanmerking voor een TopZorg-predikaat. Menzis adviseert haar cliënten om voor de behandeling van borstkanker en OSAS te kiezen voor een ziekenhuis dat daarvoor het Menzis TopZorg-predikaat heeft ontvangen. Voor patiënten van de OZG betekent dit vooral topzorg dichtbij huis. Beide predikaten gelden tot juli 2013.

Jan Cooijmans, voorzitter Raad van bestuur OZG: “Wij zijn heel trots op onze TopZorg-predikaten en de hoge scores. Belangrijke overwegingen van Menzis om de predikaten voor borstkanker en OSAS toe te kennen, zijn onze snelle toegangstijden en doorlooptijden.
Bij ons kunnen borstkankerpatiënten binnen 24 uur terecht op de mammapolikliniek. Binnen die tijd vindt er een diagnose plaats en
wordt de behandeling afgesproken die voor de patiënt het beste is. Een eventuele operatie volgt dan meestal binnen veertien dagen. Dit alles is mogelijk dankzij een goede onderlinge samenwerking tussen alle betrokkenen. Om de diagnose Obstructieve Slaap Apneu Syndroom (OSAS) vast te stellen heeft het longteam van de OZG een ‘slaapapneustraat’ opgezet (zie ook de website van de longartsen: www.lmng.nl).
Een afspraak voor de ‘slaapapneustraat’ wordt zo spoedig mogelijk gemaakt. Omdat alle betrokken disciplines, evenals bij borstkankerzorg, heel nauw met elkaar samenwerken, kan ook hier een diagnose binnen 24 uur worden gesteld.
Een enorm compliment voor onze medewerkers en specialisten. Dankzij hun geweldige inzet hebben wij deze twee predikaten ontvangen”, aldus Jan Cooijmans.

Uitgangspunten
Menzis heeft samen met patiëntenverenigingen, medisch specialisten en kwaliteitsinstituten de wensen en eisen in beeld gebracht waar behandelingen aan moeten voldoen. Voor de TopZorg- behandelingen geldt dat patiënten niet na vier weken (landelijk gemiddelde) maar na twee weken een eerste afspraak hebben. Bij TopZorg-behandelingen kunnen patiënten niet alleen vertrouwen op een zeer goede medische kwaliteit, maar worden patiënten ook sneller geholpen. Ook de informatievoorziening en bejegening zijn bovengemiddeld goed.

Plaats een reactie