Ombudsman Zorgverzekeringen is positief over de zorgverzekeraars

1
693

De Ombudsman Zorgverzekeringen constateert in het jaarverslag van de SKGZ dat de relatie tussen zorgverzekeraars en verzekerden over het algemeen goed is. Jaarlijks zijn er vele miljoenen contacten tussen verzekerden en zorgverzekeraars. Daarbij kan er wel eens iets mis gaan. De Ombudsman kreeg in 2009 1600 zaken voorgelegd. In ruim de helft van die gevallen kon de Ombudsman een verbetering bereiken voor de verzekerde.

Wanbetalers: toename aantal zaken
Het aantal zaken bij de Ombudsman, mevrouw mr. E.M.A. Schmitz, is in 2009 met 5% toege-nomen. Dit is mede het gevolg van een toegenomen naamsbekendheid van de Ombudsman Zorgverzekeringen. Ook is er sprake van veranderingen in het soort zaken dat de Ombudsman krijgt voorgelegd. Zo is er in 2009 een wetswijziging van kracht geworden, de ‘wanbetalersregeling’. Deze regeling maakt het voor zorgverzekeraars mogelijk om mensen die hun premie voor de zorgverzekering zes maanden of langer niet betalen over te dragen aan het College voor Zorgverzekeringen. Deze legt de wanbetalers een hogere premie op, en kan eenvoudig tot inning over gaan. Deze nieuwe regeling is de oorzaak van de sterke toename van het aantal ‘premiezaken’ bij de Ombudsman.

Bejegening: vermindering
In het verleden moest de Ombudsman regelmatig in actie komen in gevallen waarin de verzekerde zich onheus behandeld voelde door de zorgverzekeraar. In 2009 is dit soort zaken fors teruggelopen. Mevrouw Schmitz: “Er is bij de zorgverzekeraars duidelijk sprake van een verbeterslag op dit punt. Wij merken dat aan het aantal zaken.”

Verdere verbeteringen mogelijk
In het jaarverslag noemt mevrouw Schmitz verdere mogelijkheden tot verbeteringen bij de zorg-verzekeraars. Zo pleit zij voor het bevorderen van de kennis van zaken bij medewerkers die de eerste telefonische opvang doen bij de zorgverzekeraars.

Geschillencommissie Zorgverzekeringen
De voorzitter van de Geschillencommissie Zorgverzekeringen, prof. mr. A.I.M. van Mierlo, meldt in het jaarverslag van de SKGZ een toename van het aantal zaken met 15%. “Dat is geen opvallende stijging. De mensen weten de weg naar de commissie gewoon beter te vinden.”

De Ombudsman Zorgverzekeringen en de Geschillencommissie Zorgverzekeringen zijn organen van de SKGZ. De SKGZ is onafhankelijk. De stichting is opgericht in 2006 door de NPCF en ZN, bij de invoering van de Zorgverzekeringswet. Alle Nederlandse zorgverzekeraars zijn aangesloten.

1 REACTIE

  1. Geachte heer,
    ik heb een conflict met anderzorg zorgverzekering ik kreeg een rekening van 138,02 heb ik betaald maar ze hebben dat geld weer teruggestort met de mededeling dat er geen open staande rekeningen waren totdat ik een brief van lavg deurw kreeg en of ik even 202,31 wilde betalen nou dat wilde ik natuutlijk niet en heb weer die 138,02 over gemaakt maar kreeg weer een brief van lavg dat ik nu nog 64,46 moet betalen wat ik niet van lpan ben ik vind dat anderzorg beter hadden moeten kijken ik had betaalddus ik wilde vragen of u hier naar wil kijken mvg t van de brug,dr schaepmanlaan 97 zeist tel 0627145664