Ombudsman hoort oud-ministers Klink en Verburg over Q-koorts

De Nationale ombudsman, Alex Brenninkmeijer hoort de oud-ministers Klink en Verburg tijdens een openbare hoorzitting over Q-koorts. Die hoorzitting is op dinsdag 24 april 2012 in het provinciehuis in Den Bosch.

Hij heeft ook de heren Van de Sande (GGD Hart voor Brabant), Van Lokven (voormalig ZLTO) en Richardus (Erasmus MC) opgeroepen voor de zitting. Zij worden allen onder ede gehoord.Daarnaast komen twee patiënten aan het woord om hun verhaal te vertellen.

Omdat de Nationale ombudsman alle informatie wil kennen die van belang is, zal hij voorafgaand aan de hoorzitting de hoogste ambtenaren – conform de wens van het Kabinet – in een besloten zitting horen. Deze ambtenaren zijn de directeuren-generaal van de ministeries van VWS en LNV (nu ELenI): Mw Burger (LNV), de heren Huijts (VWS), De Goeij (voormalig DG VWS) en de heer Coutinho (RIVM).

Vertrouwen Q-koortspatiëten
Tot nu toe heeft de overheid onvoldoende aandacht besteed aan de belangen van omwonenden van de getroffen veehouderijen. Brenninkmeijer: ‘Konden zij steeds vertrouwen op de informatie die de overheid over verspreiding en besmettingsrisico’s gegeven heeft?’ De ministeries hebben intern keuzes gemaakt die de belangen van die omwonenden raakten zonder daarover transparant te zijn. Dat raakt hun vertrouwen. Onduidelijk is hoe de belangen van doorsnee burgers gewogen zijn. ‘Ik vind dat de overheid de belangen van Q-koorts-patiënten onvoldoende erkent. Patiënten en nabestaanden voelen zich nu in de steek gelaten’, aldus Brenninkmeijer.

Passende acties
De overheid moet met passende acties tegemoet komen aan de problemen die patiënten nog steeds hebben, zoals reistijden voor hun behandelingen, staken van opleidingen en werk. De centrale vraag die hij wil beantwoorden is: kunnen de keuzes die de overheid heeft gemaakt bij de bestrijding van de Q-koorts de conclusie rechtvaardigen dat bepaalde burgers door schade aan hun gezondheid zodanig nadeel ondervinden of ondervonden hebben dat zij in redelijkheid moeten worden gecompenseerd. Het gaat daarbij niet om aansprakelijkheid, maar om verantwoordelijkheid nemen voor de beleidskeuzes die de overheid gemaakt heeft. De bevindingen van de commissie Van Dijk neemt hij als uitgangspunt.

Nadeel Q-koortspatiënten
Eerder al vroeg de ombudsman bij herhaling minister Schippers van VWS op welke wijze zij Q-koorts patiënten een vorm van compensatie kan bieden voor het nadeel dat zij hebben ondervonden en soms nog steeds hebben. De minister stelde zich in haar brief van 22 december 2011 op het standpunt dat de algemene bestaande regelingen voldeden en weigerde om de patiënten in concrete gevallen tegemoet te komen. Alex Brenninkmeijer: “Ik ben teleurgesteld in de afwijzende houding van de minister. Zij heeft onvoldoende oog voor de concrete gevolgen voor deze Q-koorts patiënten.”

Plaats een reactie