Oefenprogramma basisvaardigheden rondom voetbal

Op woensdag 5 mei jl. presenteerde ETV.nl ‘Lees en Schrijf! Voetbal’ tijdens de Nationale Straatvoetbaldag van SVBN (Stichting Straatvoetbalbond Nederland) in Amsterdam Zeeburg. ‘Lees en Schrijf! Voetbal’ is een online oefenmodule voor taal, rekenen en digitale vaardigheden gekoppeld aan het thema voetbal.

De volstrekt unieke multimediale aanpak van ETV.nl om laaggeletterden te motiveren te leren lezen en schrijven, is een succes. Ruim 109.000 mensen bestelden inmiddels de werkboeken bij de eerste drie programma’s. Meer dan 81.000 mensen oefenen inmiddels op www.leesenschrijf.nl.

‘Lees en Schrijf! Voetbal’ motiveert mensen om aan de slag te gaan met taal, rekenen en digitale vaardigheden. In de televisiepromo benadrukt Humberto Tan, voorzitter SVBN en lid van Het Forum AtotZ, dat het belangrijk is om goed te kunnen lezen en schrijven. De televisiepromo activeert en stimuleert kijkers om naar de online oefeningen te gaan op www.leesenschrijf.nl. Het gaat – evenals bij de programma’s ‘Lees en Schrijf!’, ‘Lees en Schrijf! Taal op je werk’ en ‘Lees en Schrijf! Geld en Rekenen’ – niet om een methode, maar om oefenmateriaal voor de individuele leerder.

‘Lees en Schrijf! Voetbal’
Op woensdag 5 mei jl. presenteerde Jos Leenhouts, voorzitter bestuur Stichting Expertisecentrum ETV.nl, tijdens de Nationale Straatvoetbaldag het nieuwe programma ‘Lees en Schrijf! Voetbal’.
‘Lees en Schrijf! Voetbal’ bestaat uit een televisiepromo en online oefenmateriaal. Het online oefenmateriaal bestaat uit vijf thema’s: het stadion, de supportersclub, de kantine, winkel met sportkleding en voetbal thuis. Dit zijn plekken of situaties die met voetbal te maken hebben.
Met de online oefeningen oefenen gebruikers woorden en uitdrukkingen, lezen, digitale vaardigheden, schrijven, spelling en rekenen. Het gaat in het programma om voetbal op het voetbalveld, in het stadion, om zaalvoetbal en straatvoetbal, om betaald voetbal en amateurvoetbal, volwassenen en kinderen/jongeren.

Terugdringen laaggeletterdheid
Ons land telt anderhalf miljoen volwassenen die zoveel moeite hebben met lezen en schrijven dat zij niet kunnen meekomen in de samenleving. Om ‘Lees en Schrijf! Voetbal’ zo goed mogelijk weg te zetten werkt ETV.nl nauw samen met Stichting Lezen & Schrijven binnen het project ‘Lees de Wedstrijd’, een initiatief dat in samenwerking met professionele voetbalclubs laaggeletterdheid onder de aandacht brengt. ‘Lees en Schrijf! Voetbal’ werd mogelijk dankzij een financiële bijdrage van het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (Van A tot Z betrokken, Aanvalsplan Laaggeletterdheid 2006-2010).

Stichting Straatvoetbalbond Nederland; De SVBN is een jonge sportbond die mede op initiatief van Humberto Tan (Voorzitter) en Edgar Davids (Bestuurder en Ambassadeur) tot stand is gekomen. De SVBN heeft 5 Mei uitgeroepen tot Nationale Straatvoetbaldag, als symbool voor vrijheid, respect, samenspel en plezier.

Plaats een reactie