Observerend leren maakt leerlingen creatiever

Talita Groenendijk onderzocht het effect van observerend leren op de creativiteit van leerlingen in het voortgezet kunstonderwijs. Observerend leren is leren door te kijken naar iemand anders die een (creatieve) taak uitvoert, in dit onderzoek via video’s.

Groenendijk bekeek of leerlingen die creatieve processen van andere leerlingen observeren betere gedichten leren schrijven dan leerlingen die dit niet observeren maar oefenen. Ook onderzocht ze of leerlingen door observatie betere beeldende producten leren maken, en bestudeerde ze het effect van observatie op de creatieve processen zelf.

Uit haar onderzoek blijkt dat observatie een positief effect heeft op beide gebieden bij het beeldende kunstproces: leerlingen maakten creatiever producten, en hun processen waren creatiever. Daarnaast had observatie effect op het creatieve schrijfproces van de leerlingen bij het schrijven van een gedicht.

Promotie
Promovendus: Mw. T. Groenendijk
Proefschrift: Observe and Explore. Empirical studies about learning in creative writing and the visual arts
Faculteit: Onderwijskunde
Promotor: dhr. prof. dr. G.C.W. Rijlaarsdam
Dinsdag 15 mei 2012, 10:00 uur

Plaats een reactie