NZa verduidelijkt regels rondom vergoeding

Zorgverzekeraars mogen zelf de hoogte van de vergoeding bepalen voor niet-gecontracteerde zorgaanbieders, zo verduidelijkt de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) nog eens in haar uitleg van artikel 13 van de zorgverzekeringswet (Zvw).

Voorwaarde is dat de zorgverzekeraar voldoende zorg contracteert voor zijn verzekerden. Ook moet de consument voorafgaand aan de behandeling kunnen achterhalen wat de hoogte van de vergoeding is, in absolute bedragen.

De hoogte van de vergoeding voor zorg geleverd door niet-gecontracteerde zorgaanbieders mag niet nul euro zijn. De verzekerde heeft recht op een vergoeding, zo staat in de wet. Maar de verzekeraar mag zelf de hoogte van die vergoeding bepalen. Op deze manier kan de zorgverzekeraar een sturende rol op zich nemen en selectief zorg inkopen op basis van prijs en kwaliteit voor zijn verzekerden. Dat is van belang om de zorg ook in de toekomst betaalbaar en toegankelijk te houden voor iedereen.

De NZa heeft in haar toezicht op de naleving van de zorgplicht als bedoeld in de Zvw altijd al deze lijn gehanteerd. De NZa verduidelijkt de regeling nu omdat er verwarring ontstond over de passage dat de keuzevrijheid niet belemmerd mag worden door de hoogte van de vergoeding voor zorg wanneer gekozen wordt voor een niet-gecontracteerde aanbieder.

Voor de verzekerden moet er voldoende zorg worden gecontracteerd. Dat is een voorwaarde waar verzekeraars aan moeten voldoen, dit is de zogenoemde zorgplicht. De consument behoudt bovendien de keuze om naar een niet-gecontracteerde zorgaanbieder te gaan, maar gaat dan akkoord met de vergoeding die de zorgverzekeraar daarvoor heeft vastgesteld. Consumenten kunnen tot slot kiezen tussen verzekeringspolissen, ook op basis van de hoogte van de vergoeding voor niet-gecontracteerde zorg.

Transparantie over de gecontracteerde zorgaanbieders en de hoogte van de vergoeding zijn belangrijk in dit keuzeproces. De NZa ziet erop toe dat zorgverzekeraars hier duidelijk informatie over geven aan de consument.

Plaats een reactie