NZa verdeelt groeiruimte ziekenhuizen en ZBC’s

Bijna 140 ziekenhuizen en Zelfstandige Behandelcentra krijgen extra plafondruimte voor de honoraria van de vrijgevestigd medisch specialisten die daar werken. Zij hebben samen met één of meer verzekeraars een verzoek ingediend om verhoging van hun honorariumplafond bij de Nederlandse Zorgautoriteit. De NZa heeft de verzoeken van 77 ziekenhuizen en 61 ZBC’s toegewezen.

Ziekenhuizen en ZBC’s hebben sinds 2012 een honorariumomzetplafond voor de vrijgevestigd medisch specialisten die daar werken. In totaal heeft de minister van VWS daar een bedrag van ruim twee miljard voor uitgetrokken. Van dat bedrag is € 65 miljoen gereserveerd voor extra groeiruimte, voor instellingen die dit jaar in overleg met een verzekeraar meer zorg verlenen. Hierdoor kunnen verzekeraars gericht extra zorg inkopen bij zorgaanbieders.

Instellingen konden tot 1 april een aanvraag indienen voor extra plafondruimte. Bij elkaar hebben 138 ziekenhuizen en ZBC’s voor ruim € 100 miljoen aan aanvragen ingediend. Daaronder waren zes ZBC’s die in 2011 zijn opgericht, en die nu voor het eerst een honorariumplafond krijgen. De tijdig ingediende, volledige aanvragen zijn voor bijna 65% gehonoreerd, omdat er voor de extra groeiruimte een bedrag van € 65 miljoen beschikbaar was. De NZa heeft de betrokken ziekenhuizen en ZBC’s deze week per brief gemeld hoeveel hun honorariumplafond is verhoogd.

De NZa heeft daarnaast de definitieve honorariumplafonds voor de ZBC’s vastgesteld. De NZa had de voorlopige honorariumplafonds voor de ZBC’s vorig jaar gebaseerd op de omzetcijfers van 2009 of de omzet die zij in 2011 verwachtten. ZBC’s die een omzetprognose over 2011 aanleverden, moesten voor 1 april aangeven wat de gerealiseerde omzet in 2011 was. Op basis daarvan heeft de NZa de definitieve omzetplafonds berekend. Daarvoor was € 88 miljoen beschikbaar.

Plaats een reactie