NZa stelt beleidsregel farmacie vast

De Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) heeft deze week de beleidsregel en de regeling voor farmaceutische zorg voor 2012 vastgesteld. Daarmee staat nu vast welke prestaties vanaf 1 januari gaan gelden en aan welke voorwaarden apothekers moeten voldoen. Hiermee zijn vanuit de NZa alle voorbereidingen gereed om vrije prijzen in de farmacie mogelijk te maken.

In de beleidsregel staan de prestaties beschreven waar de farmacie volgend jaar mee gaat werken. De nieuwe lijst met prestaties is in de afgelopen 2 ½ jaar in nauw overleg met veldpartijen tot stand gekomen. In december publiceerde de NZa een conceptlijst, waarna koepelorganisaties Zorgverzekeraars Nederland en de apothekerskoepel KNMP een pilot hebben uitgevoerd met de conceptprestaties. De meeste aanbevelingen uit de pilot zijn in de definitieve prestatielijst overgenomen.

Nieuw is de facultatieve prestatie, waarin zorgaanbieder en –verzekeraar gezamenlijk een nieuwe prestatie kunnen laten vaststellen door de NZa. De nieuwe prestaties voor farmaceutische zorg maken beter inzichtelijk welke zorg aanbieders leveren kan worden geleverd voor consumenten en zorgverzekeraars.

Vanaf januari 2012 moeten apothekers toelichten welke prijzen zij rekenen voor hun dienstverlening en geneesmiddelen. Bij vrije prijzen vervalt de administratieverplichting voor apothekers. De gegevens die daaruit kwamen, gebruikte de NZa om kostenonderzoeken te doen. Bij vrije prijzen is dat niet meer nodig.

Plaats een reactie