NZa schetst risico’s van fusie ziekenhuizen in regio Haarlem

De voorgenomen fusie tussen het Spaarne Ziekenhuis en het Kennemer Gasthuis zou negatieve gevolgen kunnen hebben voor de betaalbaarheid en toegankelijkheid van de ziekenhuiszorg in de regio Haarlem. Dat schrijft de Nederlandse Zorgautoriteit in een reactie op de voorgenomen fusie aan de Nederlandse Mededingingsautoriteit. De NMa beoordeelt deze fusie op basis van het mededingingsrecht.

Uit de simulatiemodellen die de NZa hanteert om de gevolgen van een fusie te onderzoeken, blijkt dat beide ziekenhuizen na de fusie zo’n marktpositie kunnen krijgen dat zij hogere prijzen kunnen vragen voor algemene ziekenhuiszorg.

Maar de fusie kan voor de consument ook positieve effecten hebben. Het Kennemer Gasthuis heeft vergunningen voor gespecialiseerde ziekenhuiszorg (zorg op basis van de Wet Bijzondere Medische Verrichtingen). Het Spaarne Ziekenhuis niet. Als het Spaarne Ziekenhuis zijn patiënten voor deze vorm van zorg doorverwijst naar het Kennemer Gasthuis kan dat ertoe leiden dat deze zorg beter en doelmatiger wordt.

Aan de andere kant kunnen hieraan negatieve effecten kleven, als patiënten van het Spaarne Ziekenhuis niet meer kunnen kiezen voor andere ziekenhuizen in de regio. Daardoor zouden andere ziekenhuizen in de regio die ook deze zorg verlenen een tekort aan patiënten kunnen krijgen.

De NZa spreekt geen oordeel uit over de risico’s van de fusie. Het is aan de NMa om een beslissing te nemen.

Plaats een reactie