NZa publiceert prestatiemeting AWBZ 2011

Ieder jaar publiceert de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) de normen die zij hanteert bij haar onderzoek naar de uitvoering van de AWBZ door de zorgkantoren. Belangrijke onderdelen van de prestatiemeting AWBZ 2011 zijn het inspelen op toekomstige ontwikkelingen, cliëntgericht declareren, de naleving van het controleprotocol PGB en controle op bijbetalingen in AWBZ instellingen.

Zorgkantoren hebben de taak om consumenten te ondersteunen bij het vinden van de juiste zorg voor de juiste prijs. Het normenkader bevat dan ook toetsingsaspecten die de consument centraal stellen.

Voorkomen van PGB-fraude
De NZa toetst, net als in 2010, ook in 2011 of de zorgkantoren het controleprotocol PGB correct toepassen. Dit onderdeel weegt zwaar mee in de beoordeling. Zorgkantoren moeten aantonen dat zij voldoende en juiste controles uitvoeren om PGB-fraude op te sporen en te voorkomen.

Controle op bijbetalingen in de AWBZ
De NZa heeft in 2010 veel signalen ontvangen over onterechte bijbetalingen in de AWBZ. De zorgkantoren moeten transparantie eisen van zorgaanbieders op dit gebied. De NZa zal hier extra aandacht aan besteden in de beoordeling van de zorgkantoren over 2011.

Inspelen op toekomstige ontwikkelingen
De toekomstige uitvoering van de AWBZ door zorgverzekeraars stelt specifieke eisen aan de bedrijfsvoering van de zorgkantoren en aan hun service aan consumenten. De NZa zal zorgkantoren over 2011 expliciet beoordelen op hun vermogen om op die ontwikkelingen in te spelen.

Declareren en registreren
De normen in de prestatiemeting sluiten aan bij de overgang van de declaratie op prestatieniveau naar de declaratie op cliëntniveau in de extramurale zorg. Ook is aandacht besteed aan de invoering van de nieuwe versie van de AWBZ-brede zorgregistratie (AZR).

Plaats een reactie