NZa neemt onderaanneming in de thuiszorg onder de loep

0
648

In de tweede helft van dit jaar doet de NZa onderzoek naar onderaanneming in de thuiszorgsector. De NZa heeft diverse signalen ontvangen die wijzen op mogelijke fraude door onderaannemers in de thuiszorg. Daarbij wordt de zorg die is geïndiceerd volledig gedeclareerd, terwijl er minder zorg of helemaal geen zorg is geleverd. Ook zijn er gevallen waarin gekwalificeerde zorgverleners de zorg declareren, terwijl in de praktijk niet-gekwalificeerde zorgverleners (bijvoorbeeld familieleden) de zorg verlenen. Beide situaties zijn onwenselijk vanuit het perspectief van betaalbaarheid en kwaliteit van de zorg. De NZa onderneemt actie om te borgen dat de consument kwalitatief goede en betaalbare zorg krijgt.

De NZa vindt het belangrijk dat partijen transparant zijn over onderaanneming. Als hoofdaannemers gebruik maken van onderaannemers moeten zij transparant zij over de partijen waarmee zij contracten afsluiten en welke voorwaarden daarbij gelden. De hoofdaannemer is verantwoordelijk voor de controle op zijn onderaannemers (wordt het contract volgens de voorwaarden wordt uitgevoerd?). Daarnaast hebben zorgkantoren de taak om controle uit te voeren op de hoofdaannemers. Door het uitvoeren van bijvoorbeeld materiele controles kunnen zorgkantoren vaststellen of de gedeclareerde zorg ook daadwerkelijk is geleverd.

Momenteel voert de NZa gesprekken met thuiszorgaanbieders en zorgkantoren en onderzoekt zij de gevallen waarin mogelijk sprake is van fraude en/of niet-gekwalificeerde zorgverlening. Zo nodig zal de NZa gebruik maken van haar handhavingsinstrumenten, zoals een aanwijzing, last onder dwangsom of een bestuurlijke boete.

Vorig artikelRegels vrije tarieven mondzorg vastgesteld
Volgend artikelnVWA controleert op vanggewas
De Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) is de onafhankelijke toezichthouder op de zorg. De NZa heeft de opdracht goed werkende zorgmarkten te maken en te bewaken. Dit doet zij samen met de sector. Daarbij staan de belangen van de consument centraal. Door de intrede van marktwerking hebben zorgaanbieders en zorgverzekeraars meer vrijheid en eigen verantwoordelijkheid. Zij kunnen vrij onderhandelen over de prijs van zorg. Regelgeving en vaste tarieven worden meer en meer losgelaten. Waar het kan, moet eigen verantwoordelijkheid worden genomen. Dat betekent echter niet dat er helemaal geen regels meer zijn en geen verantwoording meer hoeft te worden afgelegd. Als de belangen van de consument in het geding komen, grijpt de NZa in.