NZa adviseert over bekostiging geboortezorg

De Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) adviseert om per 1 januari 2014 vrije prijzen in de eerstelijns geboortezorg in te voeren. Daarnaast adviseert de NZa om te experimenteren met een integraal tarief voor de verloskundige keten. De NZa draagt met dit advies bij aan het verzoek van de minister om de samenwerking in de verloskundige keten te ondersteunen.

Samenwerking
De minister van VWS heeft de NZa gevraagd om te adviseren hoe de bekostiging van geboortezorg de onderlinge samenwerking in deze sector kan ondersteunen. Er is meer samenwerking nodig om de zorg rond zwangerschap en geboorte in Nederland te optimaliseren. Daar is vooral de sector zelf verantwoordelijk voor en die initieert ook al samenwerkingsvormen, zoals meer en intensief overleg tussen gynaecologen en verloskundigen en gezamenlijke voorlichting.

Op dit moment zijn de prijzen voor de tweedelijns geboortezorg al vrij en door ook de prijzen in de eerstelijn niet langer te reguleren komen er gelijke spelregels voor het maken van prijsafspraken en afspraken over samenwerking. Zorgverzekeraars kunnen zo beter samenwerkingsverbanden stimuleren en afspraken maken over de resultaten van deze samenwerking.

Sinds het vorige advies zijn de uitgangspunten voor het invoeren van vrije prijzen verder verbeterd. Zo is er meer informatie over kwaliteit beschikbaar en transparant. De tarieven zijn recent onderbouwd en vormen daardoor een goed startpunt voor de overgang naar vrije prijzen. Bovendien gaat het hier om voldoende gecontracteerde basiszorg.

Geen ketenzorg, wel experimenten
Een integraal tarief voor de hele keten vindt de NZa op dit moment nog een stap te ver. De sector heeft meer tijd nodig om zich daarop voor te bereiden. Samenwerking in de verloskundige keten bevindt zich in de beginfase en er is nog geen standaard voor. Bovendien voorziet de NZa bij een integraal ketentarief mogelijk negatieve effecten, zoals beperkingen van keuzevrijheid voor de zwangere en de verzekeraar.

Daarom adviseert de NZa dat aanbieders en verzekeraars gaan experimenteren met een ketentarief. Dat is mogelijk met de beleidsregel innovatie. De NZa gaat deze experimenten evalueren. De resultaten zijn bruikbaar om in een latere fase de mogelijkheid van een integraal tarief opnieuw te bekijken.

Plaats een reactie