NWO zet eerste stap in bestrijden schaarste aardmaterialen

De Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek (NWO) heeft 8 miljoen euro vrijgemaakt voor onderzoek naar oplossingen voor het tekort aan zeldzame aardmaterialen. Het geld is bedoeld voor multidisciplinair onderzoek dat zich richt op recycling, alternatieve materialen, gedragsbeïnvloeding en logistiek.

Sinds de aangekondigde exportbeperking van aardmaterialen uit China is het schaarsteprobleem steeds zichtbaarder. Met name producenten van consumentenelektronica en binnen de auto- en chemische industrie zijn in grote mate afhankelijk van gebruik ervan. NWO zal binnen het onderzoeksgebied Chemische Wetenschappen samenwerken met andere overheden, Europese zusterorganisaties en de industrie.

Over NWO
NWO is dé nationale wetenschapsfinancier en heeft tot taak het wetenschappelijke onderzoek in Nederland te laten excelleren via nationale competitie. Jaarlijks geeft NWO ruim 700 miljoen euro uit aan subsidies voor toponderzoek en toponderzoekers, vernieuwende instrumenten en apparatuur, en aan instituten waar toponderzoek wordt bedreven. NWO financiert het onderzoek van ruim 5300 getalenteerde wetenschappers aan universiteiten en instellingen. Selectie door middel van peer review is in handen van onafhankelijke deskundigen. NWO bevordert de overdracht van kennis naar de maatschappij.