NVZ organiseert congres Strategische personeelsplanning voor ziekenhuizen

In 2025 wordt een tekort van 450.000 werknemers in de zorg verwacht door een toenemende zorgvraag en krimpende arbeidsmarkt. Het zorglandschap gaat er anders uitzien en de complexiteit ervan neemt toe. Voor ziekenhuizen is het van belang om te anticiperen op het toekomstige personeelsvraagstuk. Thema’s als opleidingsbeleid, arbeidsvoorwaarden, arbeidsorganisatie en werving zijn toonaangevende onderwerpen voor de komende jaren. Door HR-beleid strategisch te benaderen en in te bedden in de huizen kan men zorg dragen voor voldoende en gekwalificeerd personeel. Nu en in de toekomst.

NVZ Plus! speelt in op het toekomstige personeelsvraagstuk door de nadruk te leggen op de verschuiving van klassieke naar strategische personeelsplanning. Op vrijdag 20 mei 2011 organiseert NVZ Plus! daarom dit unieke congres. Tijdens het congres, dat wordt gehouden in het Centraal Museum in Utrecht, krijgen de deelnemers inzicht in het komende personeelsvraagstuk en concrete ideeën, tools en inspiratie om met deze situatie om te gaan. Dit kan interessant zijn voor hoofden P&O en P&O-adviseurs, opleiders, staf- en beleidsadviseurs, directieleden en directiesecretarissen, die zich goed willen voorbereiden op de toekomst.

Programma
Enkele thema’s op een rij:
– Het belang van langetermijndenken: wat staat de ziekenhuisbranche te wachten?
– De arbeidsmarkt in beweging: de knelpunten in kaart.
– Vorming van uw eigen visie.
– Structureel personeelstekort oplossen: hoe gaat u aan de slag?
– Praktijkcases uit de instellingen zelf.
– Duurzame inzetbaarheid: benut uw huidige personeelsbestand beter.
– Het belang van goed opleidingsbeleid.

Plenair zal er een visie en een inleiding op het thema worden gegeven. In de middag krijgen de deelnemers de gelegenheid om een tweetal themasessies te volgen in een kleinere en interactieve kring. Diverse aanbieders zullen hun klant (ziekenhuis) meenemen voor een praktijkvoorbeeld.

Tijdens het congres vindt er op het centrale ontmoetingsplein een infomarkt plaats. Op deze infomarkt kunnen de deelnemers direct in contact treden met diverse marktpartijen die actief zijn op het gebied van personeelsoptimalisatie en het arbeidsmarktvraagstuk.

Het congres is toegankelijk voor leden van de NVZ en NFU en managers uit andere zorginstellingen. Het programma begint om 11.15 en eindigt om 16.30 uur en de kosten bedragen € 295,- voor NVZ-leden en € 345,- voor niet-leden.

Meer informatie of aanmelden voor het congres kan via de website van NVZ Plus!: www.nvzplus.nl.

Over NVZ Plus!
NVZ Plus! is de naam voor de betaalde dienstverlening van de NVZ vereniging van ziekenhuizen. Sinds 2008 hebben de leden van NVZ de mogelijkheid om individuele, aanvullende diensten af te nemen. Dit zijn trainingen en cursussen met actuele en verdiepende informatie, maar ook tools om onder meer patiënttevredenheid te meten of om gezamenlijk inkooptrajecten te starten. Sommige diensten zijn ook toegankelijk voor niet-leden, zoals dit congres.

Plaats een reactie