NVZ-directeur Gita Gallé stapt over naar Raad van Bestuur Jeroen Bosch Ziekenhuis

Per 1 februari 2010 treedt mevrouw drs. B.J.M. Gallé (1960) toe tot de Raad van Bestuur van het Jeroen Bosch Ziekenhuis. Mevrouw Gallé is sinds 2004 directeur van de Nederlandse Vereniging van Ziekenhuizen, de branchevereniging van de algemene en categorale ziekenhuizen in Nederland. In haar nieuwe functie zal Gita Gallé met name een rol spelen bij de invoering van een nieuwe, meer klantgerichte inrichting van de patiëntenzorg.

Ambitie
Vanuit haar huidige functie als directeur van de Nederlandse Vereniging van Ziekenhuizen is mevrouw Gallé op hoofdlijnen betrokken bij alle ontwikkelingen in de zorg. Gallé: “Een volgende stap zou nog meer richting beleid kunnen gaan. Maar ik kies er heel bewust voor om bij een ziekenhuis met veel potentie een aantal ambities op het gebied van kwaliteit van zorg ook daadwerkelijk in praktijk te brengen”. De portefeuilleverdeling tussen de drie leden van de Raad van Bestuur staat nog niet vast. Wel is al duidelijk dat elk bestuurslid rechtstreeks leiding zal geven aan een aantal eenheden in de patiëntenzorg. Het Jeroen Bosch Ziekenhuis acht korte lijnen naar de Raad van Bestuur noodzakelijk om snel te kunnen spelen op de individuele zorgvraag van de patiënt.

Service
In haar loopbaan heeft Gita Gallé een ruime managementervaring opgedaan, zowel in het bedrijfsleven als bij de overheid. Zo was zij na het afronden van haar studie Sociale Wetenschappen aan de Universiteit van Utrecht een aantal jaren bij KLM werkzaam in functies waarbij verbetering van de serviceverlening aan passagiers centraal stond. Ook als directeur van de Publieksdienst van de Gemeente Almere was de dienstverlening aan individuele burgers een belangrijk aandachtsgebied. Bestuurlijke ervaring deed mevrouw Gallé onder meer op als bestuurslid en vice-voorzitter bij de Nederlandse Vereniging voor Personeelsbeleid. Haar kennis en ervaring zullen van grote betekenis zijn voor het Jeroen Bosch Ziekenhuis dat in 2011 het meest patiëntgerichte en patiëntveilige ziekenhuis van Nederland wil zijn.

Jeroen Bosch Ziekenhuis
Het Jeroen Bosch Ziekenhuis is een groot ziekenhuis op meerdere locaties in de regio ’s-Hertogenbosch en de Bommelerwaard. Sinds 1274 kent de regio een gastvrij ziekenhuis waar persoonlijke aandacht voor de patiënt, kwaliteit en innovatie belangrijk zijn. Met ruim 240 medisch specialisten verdeeld over 29 specialismen is het Jeroen Bosch Ziekenhuis een topklinisch centrum voor acute en medisch-specialistische zorg. Als opleidingsziekenhuis levert het een belangrijke bijdrage aan de opleiding van artsen en verpleegkundigen in Nederland. Speerpunten in de zorg zijn onder andere Oncologie, Cardiovasculaire Geneeskunde, Endoscopie en Transmurale Zorg.

Plaats een reactie