NVWA intensiveert samenwerking voor betere naleving

De Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) zet in op samenwerking om de naleving van de regels te bevorderen. En de NVWA wil ruim baan maken voor goede bedrijven. Dat stelde inspecteur-generaal Wim Schreuders op woensdag 23 november 2011 tijdens de relatiedag van de NVWA in Utrecht.

De NVWA bewaakt de voedselveiligheid, het dierenwelzijn, de productveiligheid en de natuur. De NVWA ontving op woensdag 23 november zo’n 100 organisaties uit het werkveld op de relatiedag. Schreuders presenteerde daar de visie van de nieuwe handhavingsautoriteit.

De verwachtingen van politiek en samenleving ten aanzien van de voedsel- en productveiligheid en dierenwelzijn blijven onverminderd hoog. De NVWA is zich hiervan bewust. Schreuders: “Wij staan voor de taak om de naleving van wet- en regelgeving te bevorderen. Dat gaat verder dan inspecties op locatie. We zullen ons werk de komende jaren vernieuwen, gericht op het bereiken van meer effect voor de samenleving.”

Dat betekent volgens de inspecteur-generaal niet dat de NVWA minder zichtbaar zal zijn. Integendeel. “Vooropgesteld, bedrijven die zich niet aan wet- en regelgeving houden, moeten hard worden aangepakt, harder dan we nu doen. Zij verzieken het voor de rest.” Schreuders gaf aan dat hier soms zwaardere sancties nodig zijn en dat hij met zijn collega’s van beleid daaraan wil werken: “Het liefst halen we ze uit de markt.” Die zichtbaarheid gaat verder dan harder optreden waar nodig. Schreuders voorziet daarom een verschuiving van inspecties naar andere vormen van toezicht. “De inzet moet zijn om de eigen verantwoordelijkheid van het bedrijfsleven en consumenten meer centraal te zetten en consumenten middelen te verschaffen om die verantwoordelijkheid te kunnen nemen.”

De NVWA zal regelmatig rapporteren over de ‘staat van’ voedselveiligheid, dierenwelzijn en dier- en plantgezondheid. Daarbij past ook het voornemen van de minister van VWS (mede namens de staatssecretaris van EL&I) dat de NVWA het oordeel over de naleving van bedrijven (positief en negatief) openbaar maakt. Met ondernemers die aantoonbaar hun verantwoordelijkheid nemen wil de NVWA afspraken maken om de toezichtlast zo veel als mogelijk is te beperken.

De inspecteur-generaal van de NVWA nodigde branchevertegenwoordigers uit om samen te bezien met welke methodieken in branches de naleving kan worden bevorderd. Hij gaf daarbij het voorbeeld van Koninklijke Horeca Nederland (KHN). KHN en de NVWA onderzoeken momenteel samen hoe in de horeca een systeem van ‘eigen verklaring’ van ondernemers kan bijdragen aan een verhoogde naleving. Deze informatie is voor derden via internet beschikbaar, bijvoorbeeld via de website van de NVWA. Op dezelfde website wordt ook zichtbaar gemaakt als een horecaondernemer zich niet houdt aan wet- en regelgeving. Deze transparantie over de veiligheid verschaft bedrijven en zeker ook consumenten belangrijke informatie voor het maken van keuzes.