NVWA gaat huisvesting zeugen inspecteren

Varkenshouders die niet voor 8 oktober 2012 doorgeven hoe zij hun drachtige zeugen houden, kunnen rekenen op een inspectie van de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA).

De NVWA komt kijken hoe de zeugen op dit moment gehouden worden en maakt een inschatting of de varkenshouder vanaf 1 januari 2013 voldoet aan de eis dat alle drachtige zeugen in groepshuisvesting gehouden moeten worden.

Ruim 70% van de 2.600 zeugenhouders heeft inmiddels gehoor gegeven aan het verzoek van de NVWA om door te geven hoe de zeugen op het bedrijf gehouden worden. Bedrijven die deze ‘eigen verklaring’ op tijd hebben ingevuld worden alleen nog steekproefsgewijs gecontroleerd.

Zeugenhouders hebben nog tot 8 oktober 2012 de gelegenheid de eigen verklaring op te geven op de manier zoals is aangegeven in de brief die aan hen verstuurd is.

In de week van 8 oktober begint de NVWA vervolgens met het bezoeken van de bedrijven die de eigen verklaring niet hebben ingediend. Bij deze inspecties kijkt de NVWA niet alleen naar de huisvesting van de zeugen, maar ook naar alle andere aspecten van het Varkensbesluit.

Op 1 januari 2013 treedt de Europese eis van groepshuisvesting voor zeugen in werking. Het is dan niet meer toegestaan om drachtige zeugen individueel te huisvesten, behalve in de dek- en kraamstal. De NVWA zal via strafrecht en bestuursrecht optreden tegen overtredingen. Het laatste betekent dat een last onder dwangsom wordt opgelegd. Deze dwangsom wordt geïnd als de situatie niet wordt hersteld.

Meer informatie
Groepshuisvesting zeugen

Plaats een reactie