nVWA controleert op vanggewas

De komende weken controleert de nieuwe Voedsel en Waren Autoriteit (nVWA) agrariërs op het telen van een vanggewas, zoals gras, winterrogge, bladkool, bladrammenas, wintertarwe, wintergerst of triticale. De afgelopen weken waren de weersomstandigheden gunstig voor het inzaaien van vanggewas. De controles vinden plaats in het hele land.

Ondernemers zijn verplicht om direct nadat de maïs is geoogst, op zand- en lössgrond een vanggewas te telen. Dit is ter bescherming van het grondwater, want een vanggewas neemt de in de bodem achtergebleven stikstof op en voorkomt daardoor dat deze uitspoelt naar het grondwater. De stikstof is in de bodem terechtgekomen doordat eerder in het seizoen het land is bemest. Na het oogsten blijft stikstof achter die door het telen van vanggewas wordt opgenomen. Het gewas moet direct na de oogst worden geteeld en mag niet voor 1 februari 2012 vernietigd worden.

Gevolgen bij overtreding
In de mestwetgeving zijn regels opgenomen voor opslag, aanwending en distributie van dierlijke meststoffen. Ook zijn er regels opgenomen om de belasting van de bodem en het water door meststoffen terug te dringen. Hiermee voldoet Nederland aan de Europese Nitraatrichtlijn. Een overtreding kan leiden tot een boete, een ‘cross compliance’ korting op de bedrijfstoeslag en op een natuursubsidie. Ook kan het gevolgen hebben voor de derogatie.

Plaats een reactie