NVvH betreurt onnodig onrust door eenzijdige actie zorgverzekeraar

Patiënten die twijfelen over hun behandeling doordat zorgverzekeraar CZ de borstkankerzorg in hun ziekenhuis als ‘blijven achter’ of ‘het kan beter’ heeft beoordeeld, kunnen zich het beste tot hun behandelend arts wenden. Dan kunnen ze de juiste informatie hierover krijgen.

De NVvH, de belangenvereniging van chirurgen, betreurt het dat CZ eenzijdig kwaliteitseisen voor borstkankeroperaties heeft opgesteld en die gebruikt voor het beoordelen van deze behandeling. Door de borstkankerzorg in bijna 50 ziekenhuislocaties ziekenhuizen vandaag van een negatieve kwalificatie te voorzien, ontstaat onnodige ongerustheid bij patiënten die zijn of worden behandeld in een van deze klinieken, stelt de wetenschappelijke vereniging. De NVvH is het niet eens met de uitgangspunten van CZ die zich vooral richt op het aantal operaties dat een ziekenhuis doet. Dat is een te eenzijdige benadering waardoor een verkeerd beeld kan ontstaan.

Onbegrip criteria CZ
De NVvH heeft kwaliteitseisen opgesteld voor de behandeling van borstkanker. Die kijken naar de prestaties van het gehele medische team dat bij een behandeling betrokken is en geven een beter beeld van de kwaliteit dan door alleen naar het aantal operaties per kliniek te kijken. “De kwaliteitseisen zouden we in januari naar buiten brengen en we begrijpen dan ook niet dat CZ opeens met eigen criteria komt”, zegt Dr M. Baas-Vrancken Peeters namens de NVvH. “De Inspectie voor de Gezondheidzorg heeft onlangs nog bevestigd dat er geen sprake is van onverantwoorde zorg in Nederland. De stap van CZ zorgt dan ook voor onnodige onrust onder patiënten.”

Verschillende beoordelingen zorg
De chirurgen hebben inmiddels de kwaliteitseisen voor goede borstkankerzorg naar buiten gebracht. Doordat CZ (ruim drie miljoen klanten) andere uitgangspunten hanteert, kunnen patiënten in verwarring raken. Zorgverzekeraar Achmea, (bijna vijf miljoen klanten), liet deze week in de media weten gebruik te zullen maken van ‘gedragen normen’ bij het beoordelen van de borstkankerzorg van ziekenhuizen.

Daarmee hanteren de twee grootste zorgverzekereraars andere kwaliteitseisen wat kan leiden tot verschillende beoordelingen van ziekenhuizen. Nederland scoort hoog met zorg Internationaal gezien staat de kwaliteit van de borstkankerzorg in Nederland op een hoog niveau. In Nederland genezen meer vrouwen na een borstkankerbehandeling dan in de ons omringende landen als België en Duitsland. Uit het recent verschenen rapport ‘Kwaliteit van kankerzorg’ van KWF Kankerbestrijding, blijkt dat de kwaliteit van borstkankerbehandeling nog verder zou kunnen verbeteren door deze zorg te concentreren in klinieken die hier optimaal voor uitgerust zijn.

De aanwezigheid van een team van behandelaars die goed op elkaar ingespeeld zijn, is hierbij van essentieel belang en weegt zwaarder dan het aantal uitgevoerde operaties per jaar. De NVvH heeft recent minimumnormen hiervoor vastgelegd. Bovendien zet de beroepsvereniging op dit moment in op het transparant maken van de daadwerkelijke prestaties van de geleverde zorg, ondermeer door een verplichte landelijke registratie van de resultaten van borstkankerbehandeling.

Plaats een reactie