NVMP: meer dan 5 kilo per persoon in 2009

De inzameling door de NVMP van elektrische apparaten is in 2009 met 7% gestegen tot een totaal van 83,5 miljoen kilo. Dit staat in de jaarsite 2009: een jaarverslag op internet dat met korte filmanimaties een beeld geeft van de werkwijze van de NVMP en de behaalde resultaten op het gebied van inzameling en recycling. Per onderwerp is een overzichtelijk document te downloaden met nadere informatie.

De NVMP zamelt in 2009 iets meer dan 5 kilo per persoon in: 25% boven de wettelijke doelstelling van 4 kilo per persoon. In totaal werden meer dan 7 miljoen apparaten en ruim 11 miljoen spaarlampen ingezameld. De overheid stelt per soort product ook eisen aan de kwaliteit van de recycling. Ook voor de recycling geldt dat de NVMP dit beter tot veel beter doet dan de wet voorschrijft.

Stijging zet door in 2010

Het eerste kwartaal van 2010 liet een forse stijging zien van het inzamelresultaat. In totaal werd 25,1 miljoen kilo aan elektrische apparaten en spaarlampen ingezameld: een stijging van 24% ten opzichte van het eerste kwartaal 2009. Deze toename is voor een groot deel toe te schrijven aan de gestegen inzameling bij gemeentelijke milieustraten en bij detaillisten. De NVMP is verheugd over de stijging omdat zij garandeert dat alle apparaten die in het systeem komen, verantwoord worden gerecycled. Hierdoor hoeven minder grondstoffen te worden onttrokken aan de natuur.

Zoveel mogelijk inzamelen

De NVMP heeft inzamelcontracten gesloten met vrijwel alle gemeenten en inmiddels heeft meer dan de helft van de detaillisten zich geregistreerd voor een afgiftevergoeding. De NVMP verwacht voor dit jaar een verdere groei van het inzamelvolume. Ook de toenemende bekendheid van ‘Wecycle’ speelt hierbij een rol. De NVMP organiseert onder de vlag van Wecycle activiteiten en campagnes om meer met name kleine elektrische apparaten en spaarlampen in te zamelen.

De jaarsite van NVMP staat op www.nvmp.nl/2009.

Over de NVMP
De NVMP (Nederlandse Verwijdering Metalektro Producten) organiseert de inzameling en recycling van elektrische apparaten en spaarlampen in opdracht van de producenten en importeurs. Zij geven hiermee invulling aan hun maatschappelijke verantwoordelijkheid en voldoen aan hun wettelijke verplichtingen. De NVMP heeft een landelijk dekkend systeem om efficiënt en milieuvriendelijk in te zamelen en te recyclen. Meer informatie: www.nvmp.nl

Over Wecycle

Via inzamelacties en campagnes wil Wecycle meer elektrische apparaten en spaarlampen inzamelen en recyclen. Wecycle is een initiatief van producenten en importeurs, die hiervoor de krachten bundelen met scholen, verenigingen, gemeenten, detaillisten, kringloopwinkels en consumenten.

Meer informatie: www.wecycle.nl.

Plaats een reactie