NVAB blij met aandacht FNV voor bedrijfsgezondheidszorg

De FNV heeft een plan gepresenteerd voor een ingrijpende verandering van de structuur en de financiering van de bedrijfsgezondheidszorg. De bedrijfsartsen vereniging NVAB deelt de zorgen van de FNV over de huidige stand van zaken: werknemers kunnen bij ziekte of bij vragen over gezondheid in relatie tot het werk lang niet altijd hun bedrijfsarts raadplegen.

De NVAB is verheugd dat de FNV dit onderwerp op de politieke kaart wil zetten en met concrete voorstellen komt. De NVAB wil graag samen met FNV en andere belanghebbenden een actieve bijdrage leveren aan het zoeken naar oplossingen voor de huidige problemen.

De FNV stelt een aantal wijzigingen voor in de structuur en financiering van de bedrijfsgezondheidszorg die nader onderzoek verdienen. De FNV stelt voor om de financiering van de zorg en begeleiding door bedrijfsartsen niet langer door werkgevers te laten betalen, maar net zoals andere artsen uit de ziektekostenverzekering.

Dit voorstel schept mogelijkheden om arbeidsgeneeskundige zorg niet alleen voor werknemers in loondienst beschikbaar te stellen, maar ook voor andere doelgroepen zoals ZZP’ers, mantelzorgers, vrijwilligers, schoolverlaters en mensen die een uitkering ontvangen. Een andere financieringsstructuur kan ook de aansluiting van de bedrijfsarts op het Elektronisch Patiëntendossier (EPD) mogelijk maken.

De NVAB heeft samen met LHV en KNMG al eerder bij de ministeries van VWS en SZW aangedrongen op het vragen van een SER advies over de structuur en de financiering van de bedrijfsgezondheidszorg. De door de FNV ingebrachte voorstellen zouden daarin zeker moeten worden meegenomen

Plaats een reactie