NUTRIM en Newtricious bundelen krachten in onderzoek naar gezonde voeding

NUTRIM School for Nutrition, Toxicology & Metabolism van de Universiteit Maastricht en het Limburgse life-sciences bedrijf Newtricious hebben een nieuwe samenwerkings-overeenkomst getekend waarmee de reeds bestaande samenwerking fors wordt uitgebreid en de krachten van beide organisaties in de provincie Limburg verder worden versterkt.

Door de kennis, ervaring en expertise van beide organisaties op het gebied van ontwikkeling, productie en registratie van voedingsproducten met een gezondheidsclaim (zgn. nutraceuticals) te bundelen, kunnen er sneller en beter op maat gesneden producten worden aangeboden die de gezondheid van brede groepen in de bevolking bevorderen.

Enkele jaren geleden is de eerste samenwerking tussen NUTRIM en Newtricious tot stand gekomen. Bij dit eerste project staat de ontwikkeling van een product op basis van verrijkte eieren centraal. Het onderzoek is hierbij gericht op de preventie en vroege behandeling van Leeftijdsgebonden Macula Degeneratie (LMD); dit is de belangrijkste oorzaak van slechtziendheid en blindheid in onze Westerse wereld. Samen met NUTRIM en de afdeling Oogheelkunde van het academisch ziekenhuis Maastricht wordt dit product thans getest bij mensen met tekenen van vroege LMD.

De getekende samenwerkingsovereenkomst resulteert in meer gezamenlijke inspanningen op het gebied van LMD en maakt een uitbreiding naar nieuwe gebieden mogelijk. In de komende maanden zal nieuw onderzoek starten op het gebied van diabetes type 2 en voorstadia hiervan bij mensen met overgewicht.

Prof. Annemie Schols, directeur NUTRIM, zegt hierover: “In Newtricious hebben we in de nabije omgeving een partner gevonden die onze visie op de rol van voeding bij het ontstaan, de preventie en de behandeling van chronische aandoeningen deelt en die de brug heeft weten te slaan tussen de traditionele benadering van voeding en het ontwikkelen van gezonde producten voor mensen die een groot risico lopen op het ontwikkelen van een ernstige aandoening aan de ogen of aan hart en vaten.”

“NUTRIM is voor ons een regionale partner van wereldformaat met essentiële expertise op het gebied van onderzoek en ontwikkeling van voedingsproducten. Voorts heeft NUTRIM een ideale ingang bij vele afdelingen in het academisch ziekenhuis, waardoor een perfecte setting ontstaat voor het bestuderen van onze producten”, aldus Jos Nelissen, algemeen directeur van Newtricious.

De samenwerking tussen beide organisaties draagt verder bij aan algemene overdracht van kennis over productontwikkeling en bijbehorende kwaliteitssystemen. De eerste concrete resultaten van de intensieve samenwerking tussen NUTRIM en Newtricious worden tegen het einde van dit jaar verwacht.

Plaats een reactie