NU’91 eindstand meldpunt veilig werken in het Maasstad Ziekenhuis

Van 22 juli tot 1 augustus stond het NU’91 meldpunt veilig werken in het Maasstad Ziekenhuis online. Medewerkers konden melden of zij voldoende voorlichting, begeleiding en hulpmiddelen van werkgever krijgen om patiënten op een juiste en verantwoorde wijze te verplegen en zichzelf voldoende te beschermen.

NU’91 heeft tientallen meldingen ontvangen.

Ondanks het feit dat de werkgever zegt alle medewerkers de mogelijkheid te bieden zich te laten testen op de Klebsiella bacterie, worden zij hiertoe op z’n zachtst gezegd niet gestimuleerd. Ze voelen zich hierdoor bezwaard en laten het testen daarom vaak achterwege.

Een groot deel van de melders ervaart de aandacht van de media als negatief.’Ben jij zo iemand die z’n handen niet wast’, dat is het imago waar angst voor bestaat. Terwijl juist nu de hygiënemaatregelen optimaal in acht worden genomen. Het Maasstad ziekenhuis wordt in het algemeen als een goede werkgever ervaren.

Tenslotte zorgt de dreigende opnamestop voor ongerustheid over de eigen baan. ‘Heb ik bij een opnamestop nog wel werk?’ NU’91 kan medewerkers met een vast arbeidscontract geruststellen. Het antwoord is: ja. De werkgever moet medewerkers herplaatsen binnen een passende functie. Daarentegen lopen medewerkers met een tijdelijk contract de kans dat zij geen verlenging krijgen.

Om aandacht te vragen voor de positie van de medewerkers gaat NU’91 deze uitslag op korte termijn voorleggen aan de directie van het Maasstad Ziekenhuis.

Plaats een reactie