Nu stappen nodig voor integraal ouderenbeleid

Een nieuw kabinet moet snel aan de slag met goed en integraal ouderenbeleid. In een manifest aan alle Tweede Kamerleden en een aantal ministers roepen de gezamenlijke ouderenorganisaties op om concrete stappen te zetten, want de tijd dringt.

Goed ouder worden

Onze samenleving is nog onvoldoende ingericht op goed ouder worden, terwijl de groep ouderen straks een kwart van de bevolking uitmaakt. Politici op landelijk, regionaal en lokaal niveau realiseren zich niet genoeg dat daarvoor nu actie nodig is. De urgentie lijkt niet door te dringen.

Groeiende tweedeling

Net als in de rest van de samenleving neemt ook onder ouderen de diversiteit toe en zien we een groeiende tweedeling: welstand en levensverwachting lopen behoorlijk uiteen. Om de kansen en mogelijkheden van alle ouderen optimaal te benutten en hen in staat te stellen goed ouder te worden, moet er nú veel gebeuren.

Manifest

In het manifest staan vijf punten die deel zouden moeten gaan uitmaken van het regeerakkoord en het ouderenbeleid van de toekomst. Volgens ANBO,  KBO-PCOB, Koepel Gepensioneerden en NOOM zijn snel meer geschikte woningen voor senioren nodig. Er moeten harde afspraken worden gemaakt met daarin aantallen en jaartallen.

Koopkracht

Daarnaast moet er wat worden gedaan aan de koopkracht van ouderen. Die staat al jaren onder druk. Ook moet de belofte voor een koopkrachtig pensioen worden ingelost. Verder moet er worden geïnvesteerd in preventie zoals leefstijl, zodat ouderen langer zelfstandig kunnen wonen. Dat kan alleen worden gerealiseerd met een integraal beleid, vanuit alle departementen. De focus bij ouderenbeleid op zorg moet worden losgelaten.

Het manifest werd vorige maand ook overhandigd aan informateur Hamer, toen zij met de gezamenlijke ouderenorganisaties om tafel zat.

Plaats een reactie