NtVP pleit voor gedragscode media bij rampen en calamiteiten

De Nederlandstalige Vereniging voor Psychotrauma (NtVP) neemt het initiatief om richtlijnen op te stellen voor de berichtgeving in de media bij rampen en calamiteiten. De wijze waarop media berichten over dergelijke ingrijpende gebeurtenissen in de samenleving kan zowel een positieve als een negatieve invloed hebben op de gezondheid en het welzijn van de getroffenen. De NtVP pleit daarom voor een bewuste opstelling van de media. ‘Media zouden zich vooral moeten richten op feitelijke berichtgeving en zouden moeten afzien van live interviews met getroffenen of slachtoffers direct na de calamiteit’, aldus Jos Weerts, voorzitter van de NtVP.

“Het direct in beeld brengen van het leed en de ontreddering van slachtoffers kan schadelijk zijn voor hun verwerking”, stelt Weerts,namens de NtVP. “Datzelfde geldt voor het benadrukken van mogelijke risico’s en voor het nadrukkelijk zoeken naar of speculeren over oorzaken, verantwoordelijken of schuldigen.”

De NtVP wil de richtlijnen en gedragscode in samenwerking met de media gaan samenstellen en zal hiertoe overleg aangaan met de Raad voor de Journalistiek, de Nederlandse Vereniging van Journalisten en diverse vooraanstaande journalisten.

Congres 29 november ‘Psychotrauma, maatschappij en behandelkamer’
Het initiatief wordt dinsdag 29 november nader toegelicht op het jaarlijks congres van de NtVP in de Meervaart te Amsterdam. Dit congres met als titel ‘Psychotrauma, maatschappij en behandelkamer‘ wordt om 9.30 uur geopend door Eberhard van der Laan, burgemeester van Amsterdam en wordt om 15.50 uur afgesloten met een discussieforum over de rol van de media. Het forum staat onder leiding van Jaap Smit (voorzitter CNV, vrml. Directeur Slachtofferhulp) en diverse vertegenwoordigers van de media, waaronder Ad van Liempt en Willem Lust.