NPTN wordt Palliactief

De Algemene Ledenvergadering van het Netwerk Palliatieve Zorg voor Terminale Patiënten Nederland (NPTN) heeft vandaag ingestemd met de omvorming van het NPTN tot Palliactief, de Nederlandse vereniging voor professionele palliatieve zorg.

Het NPTN heeft zich sinds 1996 met succes ingezet voor de ontwikkeling van de palliatieve zorg in Nederland. De lobby richting de overheid, de oprichting van een landelijk steunpunt, de organisatie van het EAPC congres in Den Haag in 2003 en de nationale congressen palliatieve zorg evenals de ontwikkeling van het Keurmerk Palliatieve Zorg zijn enkele van de activiteiten van het NPTN van de afgelopen jaren. Veranderingen in het veld van de palliatieve zorg hebben ertoe geleid dat het NPTN zich heeft beraden op haar positie. Dit heeft geleid tot de omvorming naar Palliactief.

Palliactief is de landelijke multidisciplinaire beroepsvereniging van en voor professionals in de palliatieve zorg. Met de naam Palliactief wordt het actieve en betrokken karakter van de vereniging tot uitdrukking gebracht. Alle individuele beroepsbeoefenaren werkzaam in het veld van de palliatieve zorg kunnen lid worden. Palliactief zet zich in voor de verdere ontwikkeling van de kwaliteit van de palliatieve zorg op alle domeinen en werkvelden. Palliactief biedt een multidisciplinair forum voor uitwisseling van kennis en ervaring. Daarbij wordt uitdrukkelijk gezocht naar samenwerking en naar het creëren van synergie met de bestaande (landelijke) organisaties.

Plaats een reactie