Nplate: Waarschuwing voor patiënten die Nplate gebruiken en die een verminderde leverfunctie hebben

Er is poortadertrombose gemeld bij patiënten die behandeld worden met Nplate (romiplostim) en die een verminderde leverfunctie hebben. Nplate stimuleert de vorming van bloedplaatjes.

De grenswaarden van het aantal bloedplaatjes waarbij de dosering van romiplostim dient te worden aangepast, zijn verlaagd om het risico op trombotische/trombo-embolische complicaties bij deze patiënten te minimaliseren. Het gebruik van romiplostim bij patiënten met verminderde leverfunctie dient in de praktijk goed afgewogen te worden tegen het risico op poortadertrombose.

Er zijn ook trombo-embolische voorvallen, waaronder poortadertrombose, gemeld bij patiënten met chronische leverziekte die romiplostim kregen. Romiplostim dient bij deze populatie dan ook met voorzichtigheid worden gebruikt.

Dit schrijft de firma Amgen B.V. in een brief, een zogenaamde Direct Healthcare Professional Communication (DHPC). De brief met belangrijke risico-informatie is in overleg met het CBG en de Inspectie voor de Gezondheidszorg (IGZ) gestuurd naar hematologen, ziekenhuisapothekers en internisten. Uitgebreide risico-informatie is opgenomen in de aangepaste Samenvatting van de Productkenmerken (SPC).

Nplate (romiplostim) wordt gebruikt bij de behandeling van volwassen patiënten met chronische immuun (idiopathische) trombocytopenische purpura (ITP), waarbij de milt operatief is verwijderd, en die bovendien niet ontvankelijk zijn voor andere behandelingen. NPlate kan ook worden overwogen als tweedelijnsbehandeling bij volwassen patiënten die geen operatieve verwijdering van de milt hebben ondergaan en niet mogen worden geopereerd.

Meer informatie
– Download de DHPC  ‘Nplate (romiplostim) – Herziene doseringsaanpassing bij ITP patiënten en waarschuwingen voor gebruik bij ITP patiënten met leverinsufficiëntie’

-Download de aangepaste samenvatting van de productkenmerken (SPC) van Nplate

Plaats een reactie