NPCF-meldactie: wat vindt u van de service van uw zorgverzekeraar?

Hoe ervaren mensen de service van hun zorgverzekeraar? Van welke diensten die de zorgverzekeraar aanbiedt, maakt men gebruik en wat vindt men daarvan? Deze en andere vragen met betrekking tot de service van zorgverzekeraars komen aan de orde in een meldactie van de Nederlandse Patiënten Consumenten Federatie (NPCF) die vandaag van start gaat.

‘Weten mensen de zorgverzekeraar te vinden voor bijvoorbeeld wachtlijstbemiddeling en hoe verloopt dat?’, zegt NPCF-directeur Wilna Wind. ‘Vragen mensen de zorgverzekeraar om advies als ze op zoek zijn naar de juiste zorg? De rol van de zorgverzekeraar is de laatste jaren sterk veranderd. We zijn benieuwd hoe naar de ervaringen van verzekerden met de service die de zorgverzekeraar ze biedt.’

Vorig jaar veranderden volgens een schatting van Zorgverzekeraars Nederland bijna een miljoen mensen van zorgverzekeraar. In de meldactie wordt ook bij dit onderwerp stilgestaan. Wat was de reden voor mensen om over te stappen en ondervonden mensen problemen bij het veranderen?

‘Er zijn nog nooit zoveel mensen van zorgverzekeraar veranderd als in het afgelopen jaar’, aldus Wilna Wind. ‘We zijn benieuwd wat voor mensen de belangrijkste beweegreden was om te veranderen en hoe dat is verlopen.’

In de meldactie, die loopt tot en met 13 maart, komen ook vragen aan de orde over declaraties en kostenoverzichten. Krijgen mensen voldoende inzicht in de declaraties die ingediend zijn en de stand van zaken van het verplicht eigen risico?

De NPCF constateert op basis van signalen dat het niet gemakkelijk is voor patiënten om inzicht te krijgen in rekeningen van hun medische behandelingen. Ook patiënten die graag de rekeningen willen controleren, krijgen dit moeilijk voor elkaar.

De vragenlijst is te vinden op ConsumentendeZorg.nl. De resultaten worden over enkele weken bekend gemaakt.

Plaats een reactie