Novo Nordisk partner in ontwikkeling Diagnose Diabetes 2025

Op 30 maart 2012 lanceerde de Nederlandse Diabetes Federatie (NDF) Diagnose Diabetes 2025, een boek over de toekomst van de diabeteszorg en -preventie in Nederland. Diagnose Diabetes 2025 is een initiatief van de NDF, uitgewerkt in samenwerking met Rabobank en BeBright en mede mogelijk gemaakt door verscheidene andere spelers uit het veld.

Ook Novo Nordisk is, vanuit haar missie om de toekomst van diabetes te veranderen en het leven van mensen met diabetes te verbeteren, nauw betrokken geweest bij de totstandkoming van het boek. “Volgens de huidige verwachtingen zal in 2025 10% van de Nederlanders de diagnose diabetes hebben. Wij willen, door het voorzien in relevante beleidsinformatie en doelgerichte innovatie, helpen voorkomen dat dit toekomstscenario werkelijkheid wordt”, aldus Piet van der Wal, Director Public Affairs van Novo Nordisk B.V.

Met Diagnose Diabetes 2025 wil de NDF een impuls geven aan een strategische dialoog over een systeem van diabeteszorg en -preventie dat hoogwaardig en duurzaam is en breed door alle betrokken partijen wordt gedragen. In het boek worden zeventien toekomstbepalende trends geïdentificeerd en onderzocht en drie toekomstscenario’s uitgewerkt, waarbij tevens de consequenties voor de diabeteszorg worden belicht. Bovendien wordt in het boek een reeks beleidsopties en rationales voor innovatie en verandering geformuleerd. Door het uitwerken van drie verschillende toekomstscenario’s is het boek een rots in de branding voor iedereen die te maken heeft met zorg en zorgbeleid.

Changing Diabetes
Novo Nordisk beschouwt het als haar missie om de toekomst van diabetes te veranderen. Deze missie wordt vormgegeven in het ‘Changing Diabetes’-programma, dat diverse nationale en internationale initiatieven omvat die erop zijn gericht om het leven van mensen met diabetes te verbeteren en de toekomst van diabetes te veranderen.

“Novo Nordisk is ervan overtuigd dat we de groei van het aantal mensen met diabetes en de groei van de kosten die daarmee gepaard gaan alleen kunnen remmen als we gezamenlijk de schouders eronder zetten en een beleid ontwikkelen waarin innovatie, preventie en optimale kwaliteit van diabeteszorg elk hun eigen rol spelen. Diagnose Diabetes 2025 neemt hierin het voortouw en sluit daarmee naadloos aan op ons Changing Diabetes-programma”, aldus Van der Wal.

Sturen op kwaliteit
De betrokkenheid van Novo Nordisk bij het veranderen van de toekomst van diabetes blijkt ook uit de opdracht van Novo Nordisk aan Booz & Company om onderzoek te doen naar de diabeteszorg in Nederland. In het rapport dat naar aanleiding van dit onderzoek in 2011 is verschenen, doet Booz & Company een aantal aanbevelingen om de kosten die gerelateerd zijn aan diabetes tot 2020 met € 1,5 tot 2 miljard terug te dringen. Een van de aanbevelingen is dat de Nederlandse zorg niet op volume maar op kwaliteit moet gaan sturen, aangezien kwaliteit op termijn kosten bespaart. Van der Wal: “Op basis van de uitkomsten van dit rapport praten we met patiëntenorganisaties, artsen en zorgverzekeraars, ministerie en politiek over de plaats en noodzaak van innovatie en optimalisatie van de diabeteszorg om zodoende uitbreiding van de pandemie en toename van de kosten te beperken.”

Volgens nieuwe ramingen die in Diagnose Diabetes 2025 worden gepresenteerd, telt Nederland in 2025 1,4 miljoen mensen met gediagnosticeerde diabetes, een verdubbeling ten opzichte van de, in 2007 door het RIVM berekende, 740.000 mensen. De nieuwe schattingen zijn gebaseerd op berekeningen van een speciaal voor het boek geformeerde ‘Diabetes Rekenkamer’, bestaande uit de NDF, RIVM, TNO en enkele zorgverzekeraars.

Van de 1,4 miljoen mensen met diabetes heeft 90 procent diabetes type 2. 73 procent heeft behalve diabetes ook nog minstens één aan diabetes gerelateerde aandoening, zoals hart- en vaatziekten of nierfalen. De direct aan diabetes gerelateerde zorgkosten alleen al, stijgen tussen 2010 en 2025 van 2,5 miljard naar 4,3 miljard euro per jaar.

Plaats een reactie