‘Nostalgie, jeugdherinneringen en emoties’

‘Nostalgie, jeugdherinneringen en emoties’ is onderzoek van het team van hoogleraar psychologie Ad Vingerhoets en een onderdeel hiervan is meer proberen te begrijpen over wat mensen voelen bij het luisteren naar bepaalde liedjes. Daarvoor hebben de wetenschappers een vragenlijst opgesteld die te vinden is op de site van de Top2000.

Het onderzoek richt zich op individuele verschillen in nostalgie. Op grond van eerder onderzoek waren de wetenschappers in staat te bepalen wat de functies van nostalgie zijn. Nostalgie wordt vaak verward met heimwee. Terwijl heimwee een reactieve depressie, een soort rouw is, kwamen zij er achter dat nostalgie veel meer als een positieve emotie beschouwd moet worden. Nostalgie helpt, wanneer mensen eenzaam zijn, om zich beter te voelen. Nostalgie lijkt er zelfs voor te zorgen je letterlijk warmer te laten voelen.

Het huidige onderzoek borduurt hier op voort en wil weer te weten komen waarom sommige mensen geneigd zijn tot nostalgie en de anderen minder. Een ander thema van het onderzoek is de sentimentele reacties op films, boeken en muziek. Wat voor soort fictieve gebeurtenissen leiden tot ontroering? En welke tot verontwaardiging? En wat is de precieze functie daarvan? Sentimentaliteit heeft in onze cultuur nogal een negatieve associatie. Het wordt vooral in verband gebracht met kitsch, B-films en smartlappen. Maar kijken we naar de thema’s die die emoties veroorzaken, bijvoorbeeld recht – onrecht, altruïsme en mededogen, dan blijkt het toch te gaan om zeer belangrijke intermenselijke waarden. Deze vormen mogelijk de basis van onze moraliteit. Het interessante hiervan is ook dat dit soort reacties waarschijnlijk pas heel laat in onze ontwikkeling (als we volwassen zijn) optreden.

Doe mee aan het onderzoek: ‘Nostalgie, jeugdherinneringen en emoties

Plaats een reactie