Nooit meer chocola?

Onder de titel ‘Nooit meer chocola?’ begint het NIVEL een onderzoek onder mensen met een verstandelijke beperking en diabetes. Hoe loopt de zorg voor diabetes bij hen en wat is er nodig? In Nederland bestaat de diabeteszorg voor het grootste deel uit zelfmanagement. Patiënten meten thuis hun bloedsuiker, houden zelf hun voedingspatroon in de gaten, spuiten zelf insuline, enzovoort. Hoe doen mensen met een verstandelijke beperking dit? Diabetes type 1 en type 2 komt regelmatig voor bij mensen met een verstandelijke beperking. Hoe leren zij hiermee omgaan? Hoe ervaren zij het leven met diabetes? Er zijn nog nauwelijks antwoorden op deze vragen.

Met subsidie van het Diabetesfonds gaat het NIVEL de komende anderhalf jaar de stand van zaken van de diabeteszorg onderzoeken bij mensen met een verstandelijke beperking. Bijzonder aan dit onderzoek is dat de ervaringen van mensen zelf centraal staan. Verder worden ook hun naasten en hun eventuele diabeteszorgverleners bevraagd.

Het NIVEL heeft in 2005 het Panel Samen Leven opgezet. Dit bestaat uit ongeveer 700 mensen met een lichte of matige verstandelijke beperking van 15 jaar en ouder. Voor ‘Nooit meer chocola?’ benadert het NIVEL de panelleden met diabetes. Het onderzoek sluit zowel aan bij de onderzoeken van het NIVEL naar diabetes als bij die naar mensen met een verstandelijke beperking. Met de opgedane inzichten kan meer gericht worden gewerkt aan voorlichting en ondersteuning over het leven met diabetes.

Plaats een reactie