Nooit eerder zo weinig tienermoeders

In 2012 kregen in ons land 2,2 duizend meisjes jonger dan 20 jaar een kind, minder dan anderhalf procent van alle geboorten.

PregnantFotocredits: Frank de Kleine (cc)

Het aantal tienergeboorten is nog nooit zo laag geweest. Tienermoeders komen nog steeds vaak voor onder Antilliaanse en Surinaamse meisjes.

Laagste cijfer ooit
Sinds 2011 krijgen minder dan 5 per duizend meisjes van 15 tot en met 19 jaar een kind. In 2012 bereikte het tienergeboortecijfer met 4,5 per duizend de laagste waarde die het CBS ooit heeft waargenomen. Rond 1970 was dit cijfer nog bijna vijf keer zo hoog.

Nog veel tienermoeders met Antilliaanse en Surinaamse achtergrond
Onder meisjes met een Antilliaanse of Surinaamse achtergrond zijn de geboortecijfers hoog. Zo kregen 27 per duizend eerste generatie Antilliaanse tienermeisjes in 2012 een kind. Onder de eerste generatie Surinaamse tienermeisjes was dat 21 per duizend. Vier tot vijf keer zo veel als het gemiddelde voor Nederland. De (in Nederland geboren) tweede generatie kent lagere geboortecijfers, al zijn deze nog steeds relatief hoog.

De geboortecijfers van niet-westers allochtone tieners zijn sinds de eeuwwisseling relatief sterker gedaald dan van autochtone meisjes. In 2012 was het geboortecijfer van de tweede generatie Turkse meisjes (2,3) zelfs lager dan van autochtone meisjes (3,5). Ook van de tweede generatie Marokkaanse meisjes is het geboortecijfer inmiddels zeer laag.

Een van de laagste cijfers ter wereld
Het geboortecijfer onder tieners in Nederland behoort tot de laagste ter wereld. In Europa hebben alleen Zwitserland en Denemarken lagere cijfers. Het lage cijfer is vooral te danken aan zwangerschapspreventie.

Evenals Nederland heeft Zwitserland een relatief laag abortuscijfer. In Denemarken speelt abortus onder tieners een veel grotere rol. De hoogste geboortecijfers zijn te vinden in Bulgarije en Roemenië en in het Verenigd Koninkrijk.

Auteurs: Joop Garssen en Carel Harmsen

Plaats een reactie