Nog weinig Nederlanders bekend met doodsoorzaak nr. 1 bij vrouwen

Hart- en vaatziekten zijn de belangrijkste doodsoorzaak bij vrouwen. Eén op de 3 vrouwen overlijdt hieraan. Dat weet slechts 34% van de Nederlanders (40-75 jaar). Meer dan de helft noemt kanker (61%) als doodsoorzaak nr. 1 bij vrouwen.

Dit blijkt uit recent onderzoek door TNS NIPO in opdracht van de Hartstichting. Op 12 september start de Hartstichting daarom een speciale vrouwencampagne, waarbij meer aandacht voor vrouwen en hart- en vaatziekten en het inzamelen van geld voor onderzoek centraal staan.

59% van de Nederlanders denkt dat hart- en vaatziekten het belangrijkste gezondheidsprobleem bij mannen zijn. In vergelijking tot eenzelfde meting vorig jaar krijgen hart- en vaatziekten bij vrouwen nu wel meer urgentie, met name bij vrouwen zelf: 41% van de vrouwen ziet hart- en vaatziekten als doodsoorzaak nr. 1. Vorig jaar was dit nog maar 28%.

Onwetendheid
Ondanks dat hart- en vaatziekten doodsoorzaak nr. 1 zijn bij vrouwen is wetenschappelijk onderzoek tot nu toe vooral gericht op mannen. De resultaten hiervan kunnen niet zomaar toegepast worden op vrouwen. Hierdoor lijden en overlijden nog te veel vrouwen onnodig aan hart- en vaatziekten.

“In de afgelopen jaren zijn we meer te weten gekomen over de verschillen tussen mannen en vrouwen”, zegt Yolande Appelman interventiecardiologe van het VU medisch centrum in Amsterdam. “Zo weten we dat vrouwen op latere leeftijd hart- en vaatziekten krijgen dan mannen en dat er belangrijke vrouwspecifieke risicofactoren zijn die slagaderverkalking bij vrouwen kunnen veroorzaken. We weten echter nog veel te weinig, daarom is onderzoek bij vrouwen van groot belang om een betere behandeling voor vrouwen mogelijk te maken en het ziektebeeld beter te herkennen.”

Geheimen campagne
De Hartstichting start op 12 september een speciale publieksactie. Tijdens deze publieksactie roept ze bekende en onbekende vrouwen op hun geheim te onthullen. Vrienden en kennissen kunnen in ruil voor een donatie achter deze geheimen komen. Zo wil de Hartstichting op een ludieke manier geld inzamelen om onderzoek bij vrouwen mogelijk te maken en hiermee de geheimen van hart- en vaatziekten te ontrafelen. De Hartstichting roept verder heel Nederland op om woensdag 21 september – Dress Red Day – rood te dragen om te laten zien dat het onderwerp je raakt.

Meer informatie: www.wehebbenjehartnodig.nl.

Plaats een reactie