Nog steeds veel homodiscriminatie

Hoewel er sprake is van een lichte daling van het aantal geregistreerde gevallen, rapporteert de politie nog altijd veel discriminatie-incidenten tegen lesbiennes, homo’s en biseksuelen. Dat blijkt uit de Voortgangsbrief discriminatie die de regering deze week naar de Tweede Kamer stuurde. Het COC pleit voor aanscherping van het discriminatiebeleid.

De politie registreerde 622 gevallen van discriminatie op grond van seksuele gerichtheid in 2011. (1) Het gaat om ruim een kwart (26%) van het totaal aantal geregistreerde discriminatieincidenten. Daarmee is seksuele gerichtheid, na ras (39% van het totaal), volgens de politie de tweede discriminatiegrond. Er is sprake van een lichte daling van het aantal geregistreerde incidenten, van 659 in 2010 naar 622 in 2011.

Door de gemeentelijke antidiscriminatievoorzieningen werden in 2011 nog eens 450 discriminatiegevallen op grond van seksuele gerichtheid geregistreerd. De Commissie Gelijke Behandeling ontving 16 klachten op grond van seksuele gerichtheid.

Uit eerder onderzoek blijkt dat ongeveer 7 op de 10 lesbische vrouwen en homoseksuele mannen te maken krijgen met discriminerend fysiek of verbaal geweld.(2) De aangiftebereidheid is laag: bij discriminatie zonder fysiek geweld doet slechts 5 % aangifte, als er wel sprake is van fysiek geweld 29%. (3)

Topje van de ijsberg
“Het aantal geregistreerde geweldsincidenten is slechts het topje van de ijsberg,” aldus Tanja Ineke, voorzitter COC Nederland. “Geweld en discriminatie tegen LHBT’s is een groot probleem en de aanpak moet worden verscherpt.”

Tanja Ineke, voorzitter COC Nederland (4)Tanja Ineke, voorzitter COC Nederland.

Roze in Blauw
De belangenorganisatie is bezorgd over de uitvoering van maatregelen tegen anti-LHBT geweld die de regering vorig jaar aankondigde. Zo zou minister Opstelten (Veiligheid) de zogenaamde Roze in Blauw-aanpak landelijk uitrollen, maar dat is volgens de Voortgangsbrief discriminatie slechts ‘in enkele gevallen’ gebeurd. Roze in Blauw-teams zijn eenheden binnen de politie die zich specifiek bezighouden met bestrijding van anti-LHBT geweld en discriminatie.

Ook lijkt er, met invoering van de landelijke politie, een einde te komen aan het Landelijk ExpertiseCentrum Diversiteit (LECD) van de politie. Het LECD is onder meer verantwoordelijk voor de registratie van anti-LHBT geweld en voor het bevorderen van de aangiftebereidheid in de LHBT-gemeenschap.

Transgenders
Het COC maakt zich in het bijzonder zorgen over het gebrek aan maatregelen tegen transgenderdiscriminatie en over het feit dat de politie dit fenomeen niet registreert. Uit onderzoek bleek onlangs dat bijna de helft van deze groep in het afgelopen jaar negatief is bejegend wegens het trans-zijn, terwijl velen te maken kregen met fysiek geweld (bedreiging, aanvallen, intimidatie, etc.). (4)

Ook de positie van transgenders op de arbeidsmarkt is slecht; arbeidsongeschiktheid en werkeloosheidspercentages liggen drie tot vier maal hoger dan gemiddeld. (5) Toch kondigt minister Asscher (Werkgelegenheid) geen maatregelen aan om de arbeidsmarktpositie van transgenders te verbeteren.

Het COC roept LHBT’s op om discriminatie altijd te melden, bijvoorbeeld op www.hatecrimes.nl of www.discriminatie.nl.

(1) Het betreft hier de meest actuele gegevens van de politie over het aantal geregistreerde discriminatie incidenten. Verwerking van de gegevens over 2011 geschiedde in 2012.;
(2)Movisie i.o.v. ministerie van Justitie 2009;
(3) Sociaal en Cultureel Planbureau 2012, 1;
(4)Sociaal en Cultureel Planbureau 2012, 2;
(5) Id.

Wil je meer gezondheidsnieuws ontvangen, dan kun je natuurlijk ook fan worden van de Facebook pagina van de Gezondheidskrant.

Plaats een reactie