Nog meer academici voor de klas

Vanaf augustus 2012 krijgt een nieuwe groep veelbelovende, pas afgestudeerde academici wederom de kans om deel te nemen aan het tweejarige traject Eerst de Klas voordat zij hun carrière voortzetten in het onderwijs of in het bedrijfsleven. De werving voor 50 nieuwe deelnemers is gestart en loopt tot 31 maart 2012.

Zoektocht naar combinatie van vakinhoudelijke en leidinggevende eigenschappen
Tijdens het intensieve programma ‘Eerst de Klas’ geven talentvolle academici gedurende twee jaar drie à vier dagen per week les op scholen in het voortgezet onderwijs. Zij halen hun eerstegraads onderwijsbevoegdheid en nemen deel aan een leiderschapsprogramma in het bedrijfsleven. Binnen Eerst de Klas is daarom een combinatie van vakinhoudelijke en leidinggevende eigenschappen van groot belang. Scholen krijgen hiermee jonge afgestudeerde academici in huis, die hoog scoren op deze eigenschappen. Het onderwijs werkt hierin samen met 21 bedrijven die op hun beurt profiteren van de leiderschapskwaliteiten die jonge academici in de onderwijspraktijk ontwikkelen.

Eerst de Klas, VO-raad en de scholen
Het programma Eerst de Klas is gestart als pilot in 2009. Met de positieve evaluatie en groei in deelnemers en waardering door betrokken partners is een nieuwe fase aangebroken. Eerst de Klas is vanaf 2012 niet langer een pilot, maar een staand initiatief dat een bijdrage levert aan meer academici voor de klas in het voortgezet onderwijs. Dit is een van de doelstellingen in de beleidsagenda Leraar2020 van het ministerie, dat samen met het Actieplan Beter Presteren de basis vormt voor het bestuursconvenant VO-raad – OCW 2012-2015. Eerst de Klas is opgenomen in dit bestuursconvenant. Hieruit volgt het besluit van het ministerie van OCW om de regie van Eerst de Klas over te dragen aan de VO-raad. Eerst de Klas is voor de VO-raad een belangrijk onderdeel van de lerarenagenda. Met de overname van de regie is er gewerkt aan meer verankering van het programma bij de sector en is er nog een sterkere entree bij scholen om mee te doen met het programma Eerst de Klas.

Structureel
‘Dit programma biedt een prima kans aan talentvolle academici om te ervaren hoe het is om voor de klas te staan,’ aldus staatssecretaris Zijlstra. ‘Het is goed dat deze combinatie van lesgeven en kennismaken met de praktijk van het bedrijfsleven nu structureel wordt ingevoerd.’

Het project is in 2009 gestart, heeft nu 45 deelnemers en wordt uitgevoerd door het Platform Bèta Techniek. ‘Eerst de Klas’ weet een nieuwe doelgroep voor het onderwijs te bereiken: deelnemers zouden zonder dit project niet gekozen hebben voor het leraarsberoep. De deelnemende partijen, waaronder Philips, Shell en ABN-AMRO, zijn zeer positief.

Meer informatie: www.eerstdeklas.nl

Plaats een reactie