NMT verwacht geen grote stijging tandartskosten

De Nederlandse Maatschappij tot Bevordering der Tandheelkunde (NMT) verwacht dat het merendeel van de tandartsen slechts een inflatiecorrectie zal toepassen. Berichten van verzekeraars over stijgingen van tien tot dertig procent zijn onjuist. Voorzitter Rob Barnasconi: “De tarieven in 2012 zijn anders opgebouwd dan in 2011.

In het tarief van bijvoorbeeld een vulling in 2012 zijn ook de verdoving, het rubberlapje, onderlaagje en polijsten opgenomen. In 2011 waren dit aparte kostenposten. Dus in 2012 lijkt het alsof een vulling duurder is geworden, omdat verschillende posten hierin zijn samengebracht.” Dit geldt ook voor alle andere behandelingen in 2012: het zijn “all-in” prijzen. De enige juiste manier om uitspraken te doen over de tandartstarieven is door de tandartskosten in het geheel te meten. Barnasconi: “Dit kan pas na ongeveer een half jaar als er voldoende mensen naar de tandarts zijn geweest en verschillende behandelingen regelmatig in rekening zijn gebracht.”

De Nederlandse Zorgautoriteit gaat de tandartskosten in zijn geheel monitoren. De NZa heeft hiervoor eerst een nulmeting gehouden. Rond de zomer meten zij opnieuw om te kijken of de tandartskosten zijn gedaald, gelijk zijn gebleven of gestegen. De NMT verwacht geen grote stijgingen, wel veel variatie in prijzen conform doel van het experiment. Barnasconi: “Dit experiment is nu juist bedoeld om meer variatie en keuze voor patiënten te brengen. Als een tandarts investeert in apparatuur waarmee hij de patiënt beter kan behandelen, zal zijn of haar tarief stijgen. Het gaat dan wel om een te onderbouwen prijsstijging. Tandartsen zullen de relatie met hun patiënten niet op het spel zetten door onverantwoorde prijsstijgingen”.

De tandartsen hebben op het verzoek van de Nederlandse Zorgautoriteit in 2012 “all-in”tarieven voor behandelingen ingevoerd. Barnasconi: “Doel hiervan is om de patiënt een duidelijkere rekening te presenteren. Kreeg een patiënt in 2011 nog een rekening die bestond uit tientallen codes, in 2012 krijgt de patiënt een rekening met een aantal behandelingen. Vervelend is dat de tarieven tussen 2011 en 2012 hierdoor niet zijn te vergelijken. Dan vergelijk je namelijk appels met peren.”