NMa stelt vergunningseis bij fusie Kennemer Gasthuis en Spaarne Ziekenhuis

De Nederlandse Mededingingautoriteit (NMa) constateert dat de voorgenomen fusie tussen Stichting Interconfessioneel Spaarne Ziekenhuis en Stichting Kennemer Gasthuis mogelijk de concurrentie beperkt op de markt voor ziekenhuiszorg. De NMa heeft daarom besloten dat voor het tot stand brengen van deze fusie een vergunning is vereist. Als de ziekenhuizen een vergunning aanvragen, dan moet de NMa binnen 13 weken beslissen of de concentratie wordt toegestaan.

De NMa heeft tijdens het onderzoek in de meldingsfase van de fusie onder meer per gemeente in kaart gebracht welke ziekenhuizen de patiënten daadwerkelijk bezoeken. Daarnaast is onderzocht wat de reisafstanden zijn naar andere ziekenhuizen in de omgeving. Een groot deel van de patiënten uit de regio gaat vooral naar het Spaarne Ziekenhuis en/of het Kennemer Gasthuis. Dit betreft met name patiënten uit de gemeenten Haarlem, Zandvoort, Heemstede, Hillegom, Bloemendaal, Haarlemmermeer, Haarlemmerliede en Spaarnwoude. De twee ziekenhuizen concurreren dus met name met elkaar en veel minder met omliggende ziekenhuizen. Door de fusie valt de concurrentiedruk weg die beide ziekenhuizen op elkaar uitoefenen. Dit kan gevolgen hebben voor de betaalbaarheid en kwaliteit van de ziekenhuiszorg.

De Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) heeft een zienswijze afgegeven in deze zaak. De NZa signaleert mogelijke nadelen van deze fusie, waaronder een prijsverhoging.

De NMa beoordeelt bij fusies en overnames of de concurrentie significant kan worden belemmerd, met name door het ontstaan of versterken van een economische machtspositie. Een dergelijke machtspositie kan nadelige gevolgen hebben voor de prijs, kwaliteit en diversiteit van het aanbod. De NMa kan in dat geval voorwaarden verbinden aan een fusie of een fusie verbieden.

Plaats een reactie