NL-Alert test in Zoetermeer

In Zoetermeer zijn de eerste technische tests van NL-Alert begonnen. NL Alert is een nieuw burgeralarmerings-, informerings- en alerteringssysteem van de overheid dat gebruik maakt van de mobiele telefonienetwerken. De tests lopen tot en met 22 augustus 2011.

Er wordt de komende dagen een aantal tekstberichten op het testkanaal van NL-Alert verstuurd. Naar verwachting zullen inwoners van Zoetermeer geen of hooguit zeer beperkt overlast ervaren van deze tests, omdat mobiele telefoons niet ingesteld staan op dit testkanaal. In de testfase wordt een bericht verspreid met de volgende tekst: “Testbericht Rijksoverheid. U hoeft niets te doen. Voor meer informatie: www.nl-alert.nl.”

Informatie bij ramp of crisis
Als de tests goed verlopen, wordt NL-Alert in de rest van Nederland ingevoerd. De planning daarvan is afhankelijk van de testresultaten. NL-Alert berichten zijn moeten burgers zo doelmatig mogelijk informeren bij een ramp of crisis. Alle mobiele telefoons in het betreffende gebied ontvangen de berichten automatisch, als de telefoon aan staat, het NL-Alert kanaal is ingesteld en de telefoon bereik heeft. De berichten zijn geen sms-berichten, maar zogenaamde cell-broadcastberichten. Ze worden verzonden via de zendmasten van de mobiele telefonieaanbieders. Aanmelden voor NL-Alert is niet nodig en de dienst is gratis.

NL-Alert geen vervanging Sirenenetwerk
Een NL-Alert bericht komt binnen op de mobiele telefoon en bevat informatie over de aard en de ernst van een calamiteit, de eventuele persoonlijke risico’s en wat men kan doen om zichzelf in veiligheid te brengen. NL-Alert komt overigens niet in plaats van het sirenenetwerk. Het huidige sirenenetwerk is nog tot zeker 2017 operationeel.

Plaats een reactie