NIVEL-onderzoeksprogramma 2011-2014

Het NIVEL-onderzoeksprogramma 2011-2014 is uit. Het NIVEL wil onderzoek doen waar burgers, cliënten en patiënten wat aan hebben. Onderzoek dat handvatten biedt om de kwaliteit van zorg te verbeteren. Om de kwaliteit van leven te verbeteren van chronisch zieke patiënten. Of het aanbod aan gezondheidszorg in de buurt.

Het NIVEL onderzoekt de gezondheidszorg in samenhang. Het onderzoeksprogramma beschrijft de zes onderzoeksdomeinen van het instituut, de maatschappelijke en beleidsontwikkelingen in de gezondheidszorg en de plaats van het NIVEL daarin. Op de website is het onderzoeksprogramma altijd up to date. Het NIVEL doet – zowel in Nederland als daarbuiten – onderzoek binnen zes domeinen:

1. In het domein ‘Gezondheid en ziekte’ staat de vraag naar de epidemiologie van ziekten centraal.
2. In het domein ‘Verwachtingen en ervaringen van patiënten’ gaat het om het perspectief van patiënten – in hun verschillende rollen, ook als burgers, consumenten, verzekerden of cliënten – hun visie op de zorg en hoe deze visie zich vertaalt in het zorgproces.
3. Het ‘Zorgproces’ is de kern van het derde domein. Het gaat hierbij om de gezondheidszorg in de volle breedte, van preventie tot aan patiëntveiligheid.
4. In het domein ‘Aanbod en organisatie van de zorg’ draait het om de verschillende zorgverleners en de organisaties waarbinnen ze werken.
5. Vragen rond ‘Structuur en de sturing van de zorg’ staan centraal in het vijfde domein.
6. Uiteindelijk gaat het om de resultaten: de ‘Uitkomsten van zorg’.

Een greep uit de plannen voor 2011-2014:

– Onderzoek naar preventie in de zorg. De komende jaren zal preventie meer aandacht krijgen. De bevolking wordt ouder en ziektepatronen veranderen, en de gezondheidszorg verandert mee. Om de volksgezondheid te verbeteren en het zorgstelsel betaalbaar te houden, wordt preventie, geïntegreerd in de zorgverlening, steeds belangrijker. Het NIVEL doet daarom onderzoek op dit gebied. Hoe kan preventie een onlosmakelijk onderdeel worden van de zorg? Wat zijn de effecten van preventie in de zorg? Wat is de meerwaarde voor de gezondheid van de bevolking?

– Onderzoek naar de kwaliteit van leven van mensen met kanker. Onderzoek dat vragen beantwoordt zoals: wat betekenen zorgbehoefte en zorggebruik van mensen met kanker voor de inrichting van de zorg? Hoe optimaliseren we de voorlichting aan kinderen met kanker? Verder werkt het NIVEL mee aan voorlichting op maat bij erfelijke borstkanker en ontwikkelt het webbased interventies voor controlebezoeken aan het ziekenhuis voor mensen met lymfeklierkanker. In 2010 is al begonnen met het werven van leden voor een nieuw panel van mensen met kanker. Met dit panel wil het NIVEL onderzoek doen naar het perspectief van mensen met kanker op de kwaliteit van zorg, op hun rollen en verantwoordelijkheden.

– Onderzoek naar goede gezondheidszorg in de buurt. Het NIVEL doet al veel onderzoek naar de geïntegreerde eerstelijnsgezondheidszorg en richt zich ook op de rol van gemeentes. Eerder deed het NIVEL twee grote nationale studies naar de eerste lijn. Nu zet het in op integratie van de bestaande netwerken van huisartsen (LINH), paramedici (LiPZ) en eerstelijnspsychologen (LINEP) tot een Landelijk InformatieNetwerk Eerste Lijn (LINEL). Begin dit jaar brengt het een overzichtsstudie uit van de beschikbare kennis over de eerste lijn.

– Onderzoek naar kwaliteit van zorg. Samen met IQ healthcare en iBMG heeft het NIVEL een consortium gevormd voor onderzoek naar kwaliteit van zorg. In het consortium zijn onderzoeks- en kennisinfrastructuur gebundeld om samenhangende structurele kennis op te bouwen voor evidence based kwaliteitsbeteringen in de Nederlandse zorg.

– Behalve vanuit nationaal perspectief, benadert het NIVEL de gezondheidszorg ook op internationale schaal. Tegelijkertijd kan het hierdoor Nederlandse ontwikkelingen in een bredere context zien. Voor de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) vergelijkt en evalueert het NIVEL hervormingen in de (eerstelijns)gezondheidszorg in verschillende landen in Midden- en Oost-Europa en Centraal-Azië. Voor de Europese Commissie volgt het NIVEL de eerstelijnszorg en verricht het een studie naar de thuiszorg in de EU.

Plaats een reactie