NIVEL-onderzoeksprogramma 2010-2013

Het NIVEL-onderzoeksprogramma 2010-2013 is uit. Het beschrijft de zes onderzoeksdomeinen van het instituut, de maatschappelijke en beleidsontwikkelingen in de gezondheidszorg en de plaats van het NIVEL daarin. Op de website is het onderzoeksprogramma altijd up to date.

Het NIVEL doet – zowel in Nederland als daarbuiten – onderzoek binnen de domeinen:

• Gezondheid en ziekte
• Verwachtingen en ervaringen van patiënten
• De praktijk van de zorg
• Aanbod en organisatie van de zorg
• Structuur en sturing
• Uitkomsten

Een greep uit de onderzoeksplannen voor 2010-2013:

Het NIVEL deed eerder twee grote nationale studies naar de eerste lijn en zet nu in op integratie van de bestaande netwerken van huisartsen (LINH), paramedici (LiPZ) en eerstelijnspsychologen (LINEP) tot een Landelijk InformatieNetwerk Eerste Lijn. Daarbij brengt het dit jaar een overzichtsstudie uit van de beschikbare kennis over de eerste lijn.

Het NIVEL is een nationaal onderzoeksinstituut met een internationale oriëntatie, waardoor het Nederlandse ontwikkelingen in breder perspectief kan zien. Daarnaast vergelijkt en evalueert het NIVEL voor de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) het beleid en de uitvoering van hervormingen in de (eerstelijns)gezondheidszorg in verschillende landen in Midden- en Oost-Europa en Centraal-Azië. Voor de Europese Commissie volgt het NIVEL de eerstelijnszorg en verricht het een studie naar de thuiszorg in de EU.

In de Nederlandse gezondheidszorg komt steeds meer de vraag van patiënt en consument voorop te staan. Het NIVEL ontwikkelt meetinstrumenten om die vraag, en ervaringen van consumenten met de zorg in kaart te brengen.

Afgelopen jaar begon het NIVEL de nieuwe programmalijn ‘Zorgstelsel en sturing’ voor onderzoek naar het zorgstelsel, effecten van gereguleerde marktwerking, de keuzes van zorgverzekeraars bij het inkopen van zorg en de effecten daarvan op de kwaliteit en de toegankelijkheid van de zorg. Verder participeert het NIVEL onder meer in de evaluatie van de Wet maatschappelijke ondersteuning.

En nog veel meer…kijk op de site van het NIVEL voor het volledige onderzoeksprogramma.

Plaats een reactie